Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

Kerstwens - Een Zoon is ons geboren

KERSTWENS IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=6k0k_vKiLRM

Begin december was ik enkele dagen in Rome. Vanuit de Eeuwige Stad bracht ik een groot aantal beeldjes van het Kindje Jezus mee. Alle kinderen die naar de kerstvieringen in onze vier parochiekerken komen, zullen een beeldje van het Kindje Jezus mee naar huis krijgen. Met dat geschenkje van dat beeldje willen we aan onze jongsten een duidelijk teken geven: voor ons, christenen, gaat het met Kerstmis over de Geboorte van het Kind, onze Verlosser, God werd mens. Zeker in onze tijd is het belangrijk om dat signaal te blijven geven want je hoort verhalen en ziet tekens dat men het Geboorteverhaal van Jezus Christus wil verduisteren. Het kernverhaal van Kerstmis staat onder druk. Zelfs het woord “Kerstmis” krijgt het al moeilijk. U hebt zeker in de media in de afgelopen maanden de berichten gelezen dat men een “Kerstmarkt” liever “Wintermarkt” noemde; kerstliedjes en kerstverhalen gaan veelal over lekker eten, sneeuwvakantie houden en gezellig zitten rond een boom waar pakjes onder liggen; op veel plaatsen heeft de Kerstman het Kerstkind verdrongen; je moet als christen al heel wat inspanningen leveren om nog kerstkaarten te vinden met een afbeelding van een kribbe, een stal of van iets wat naar het Kerstgebeuren verwijst...

Kerstmis is voor ons het Geboortefeest van onze Heer Jezus Christus, daarover gaat het. U die christen bent laat dat zeker ook zien door in uw huis de kerststal een duidelijke plaats te geven. Bij en in de vier parochiekerken van onze Federatie Holsbeek zullen we ook een kerststal neerzetten. Alle kinderen en jongeren die het willen, krijgen dus na de kerstvieringen een beeldje van het Kindje Jezus mee naar huis. Ze mogen het een mooi plekje geven.
Het geven van een beeldje van een Kindje Jezus sluit ook goed aan bij wat we in de eerste lezing van de nachtmis met Kerstmis zullen horen, uit de profeet Jesaja 9,5-6: “Want een kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Het beeldje dat de jongsten mee naar huis krijgen toont ons het Kindje Jezus met de armpjes wijd open. Kerstmis is niet alleen het verjaardagsfeest van Jezus maar vooral ook een vraag om Jezus toe te laten in ons hart en in ons leven. “Een Zoon werd ons geschonken”, met dat Geschenk moeten we aan de slag. Het is niet zomaar een kindje. De engel zal tot de herders in het kerstevangelie zeggen wie dat kindje is: “Heden is u een Redder geboren, Christus, de Heer”. Dat Kind toelaten in je leven, in Hem geloven, leven zoals Hij het verwacht en Hem het stuur van je leven in handen geven: dat zal ons een geluk schenken dat niemand anders ons kan schenken en dat zal ons laten leven, tot over de grens van dit leven. Een groter geschenk dan het Kerstkind en Zijn Boodschap kun je in je leven niet krijgen !

Ik wens u allen een zalig Kerstmis en een gezegend 2019.

Pastoor A. Penne
www.priesterpenne.be