Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

Stille Nacht 200

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Bq1FQLnIxfA

Een van de bekendste kerstliederen, "Stille Nacht", viert in deze dagen zijn tweehonderdste verjaardag. In de nachtmis van 1818 werd het lied voor de eerste keer gezongen. Het lied heeft een heel aparte ontstaansgeschiedenis. In de ochtend van 24 december 1818 komt de dorpspriester van de Sint-Niklaaskerk het Oostenrijkse Obernsdorf, nabij Salzburg, erachter dat het orgel het niet doet. Muizen hadden blijkbaar de balgen van het kerkorgel kapot geknaagd. Een kapot orgel met kerstmis is natuurlijk een probleem. Priester Joseph Mohr had twee jaar eerder, in 1816, een gedicht geschreven "Stille Nacht". Dat gedicht beschreef in zes coupletten het kerstverhaal dat zich in een stille en heilige nacht afspeelde. Hij vroeg aan de dorpsonderwijzer die ook koster-organist was, Franz Gruber, om een compositie te maken voor twee solostemmen en een gitaar, die het kapotte orgel moest vervangen. Priester Mohr en organist Gruber zongen in de nachtmis voor het eerst het "Stille Nacht"; één zong de tenorpartij, een ander de baspartij, het koor zong de laatste 2 regels van de coupletten.
Na 200 jaar is het "Stille Nacht" bij de meeste mensen bekend, het is blijkbaar vertaald in meer dan 400 talen. In 2011 werd het door de Unesco tot Immaterieel Cultureel Erfgoed uitgeroepen.
De tekst van het lied "Stille Nacht”, zoals wij die hier in Vlaanderen kennen, is een mooie vertaling van het evangelieverhaal. Het hele lied verwijst ons naar wat er die nacht gebeurde. Eigenlijk was het niet zo stil in die nacht waarin Jezus werd geboren. Stilte was wellicht ver te zoeken met al die mensen die zich in Bethlehem kwamen inschrijven. Er zal wel een grote drukte geweest zijn in Bethlehem want er was voor hen geen plaats in de herberg, zegt ons het evangelie. Echt stil moet het niet geweest zijn als we denken aan de herders die de wacht hielden bij hun kudde en daar ineens een engel van de Heer zien, ze worden omgeven door het stralende licht van de Heer en ze schrikken hevig, ze krijgen de boodschap dat voor hen een Redder geboren is, de Messias. Echt stil zal het niet geweest zijn als bij die engel zich een groot hemels leger voegt en God begint te prijzen.
Het lied "Stille Nacht" nodigt ons uit om stil te worden bij wat er in die Heilige Nacht is gebeurd. Voor elk van ons persoonlijk is die Redder geboren, Hij die eens voor mij Zijn leven zal geven en zal verrijzen. Laat ons stil worden bij dat grote mysterie – God wordt mens – laat ons inzien wie dat geboren Kindje werkelijk is, omgeven door het hoogheilige paar Maria en Jozef, begroet door de herders op aangeven van de engelen. Het Kind in de kribbe is de lang verwachte, Davids Zoon, de Redder, het Goddelijk Kind, Hij zal ons leren wat liefde is! Terecht roept het lied ons op: In de stilte mogen wij Hem ons hart schenken want Hij heeft ons alles te bieden wat wij nodig hebben.

Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje, 't hoog heilige paar
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar
Slaap in hemelse rust
Slaap in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
Wordt door d'herders begroet in de stal
Op de bergen klinkt vreugdegeschal
Heil de redder is daar
Heil de redder is daar

Stille nacht, heilige nacht
't Goddelijk kind, vreedzaam wacht
Liefde spreekt uit zijn mondeken teer
Komt, kniel allen bij 't kribbeken neer
Schenkt Hem allen uw hart
Schenkt Hem allen uw hart

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be