Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

13 december en de Heilige Lucia

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=tp8wVDPa6rM

In vele kerken in onze streken zien we een beeld van de heilige Lucia. Wanneer mensen die beelden zien, dan schrikt men soms wel eens: de heilige Lucia wordt altijd afgebeeld met een zwaard door de nek of met een schaal met twee ogen in de hand.
Wie was die heilige Lucia ? Lucia leefde in de derde eeuw in Syracuse, op het eiland Sicilië . Ze was de dochter van een welgestelde Romeinse familie. Haar vader overleed toen ze nog heel jong was, ze werd dus opgevoed door haar moeder. Het is een tijd waarin de christenen zwaar werden vervolgd onder keizer Diocletianus, Lucia moet dus in het geheim haar christelijk geloof beleven. Lucia wijdt haar leven aan Jezus Christus toe en wil eeuwig maagd blijven. Haar moeder Eutychia wilde haar echter uithuwelijken aan een heidense man. Lucia probeert haar moeder over te halen om het huwelijk af te blazen en de bruidsschat aan de armen te verdelen. Net in die tijd ging Lucia met haar moeder op bedevaart naar het graf van de heilige Agatha. Daar wordt haar moeder genezen van bloedvloeiingen en vanaf dat moment stemt haar moeder er in toe het huwelijk af te blazen. De afgewezen man is hier niet blij mee en geeft Lucia bij de autoriteiten aan als christen. Lucia wordt gevraagd publiekelijk een offer te brengen aan de keizer maar ze weigert. Lucia wordt daarop veroordeeld om te gaan werken in een bordeel maar zelfs duizend mannen en een span ossen kunnen haar niet afvoeren. Men probeert haar levend te verbranden maar ook dat lukt niet. Men brengt haar dan met zwaardsteken om het leven, de fatale wond zal een zwaard door de hals zijn. Vandaar dat ze dikwijls worst afgebeeld met een zwaard door de nek.
Vanwaar komen dan ook die afbeeldingen waarbij Lucia een schaal met twee ogen in de hand houdt ? Wel er zijn legendes die verhalen dat Lucia de ogen werd uitgestoken maar ook dat ze zichzelf de ogen zou hebben uitgestoken om verlost te zijn van heidense aanbidders die haar godsdienst en haar persoon niet respecteerden. Die verhalen zouden allemaal legende zijn. Misschien willen de beelden van de heilige Lucia met die schaal met twee ogen erop ons ook wel duidelijk maken dat ze iemand was die in haar leven duidelijk heeft gezien voor wie ze echt moest kiezen en welke weg ze in haar leven moest gaan.
Lucia, haar naam komt van het Latijnse Lux wat "licht" betekent en dat was ze ook als christen. Voor veel mensen, ook in deze tijd blijft ze als christen een lichtend voorbeeld. In haar leven en sterven liet ze zien hoe sterk de vriendschap met Jezus Christus een mens kan maken. Ze maakte in haar leven en sterven concreet wat Jezus tegen zijn leerlingen zei: “Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is”. (Matteüs 5) Elk jaar wordt ze gevierd op 13 december, in een tijd waarin de dagen het kortste zijn. In de oude Juliaanse kalender was 13 december de kortste dag van het jaar. In die donkere tijd van het jaar eren we Lucia die als christen vurig heeft getuigd van Hem die van zichzelf zegt: “Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt dwaalt niet rond in de duisternis maar zal het licht des levens bezitten”. (Johannes 8)
Met de Kerk bidden wij: “Heer, op deze dag gedenken wij de heilige maagd en martelares Lucia. Geef dat wij een steun vinden in haar voorspraak, en open ook onze ogen voor het eeuwig geluk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be