Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Queen en Jezus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=qKIq66jUfXo

Enkele parochianen vertelden mij dat ze in de afgelopen tijd naar de bioscoop gingen kijken naar de film “Bohemian Rapsody”, over het leven van Freddie Mercury, de zanger van Queen, één van de populairste popartiesten aller tijden. Wanneer je aan Freddie Mercury denkt, dan denk je aan zijn bijzondere stem en zijn charisma op het podium en zijn aparte levensstijl maar niet onmiddellijk aan vrome dingen… Freddie Mercury was geen christen en heeft nooit het christelijk geloof beleden, zijn ouders waren aanhangers van het Zoroastrisme en hij werd zelf in dat geloof ingewijd. Zijn begrafenis vond ook plaats met een eredienst door priesters van het Zoroastrisme.
Ik was dan ook verrast om een tijd geleden op Facebook het lied “Jezus” te zien voorbij komen, zie: https://www.youtube.com/watch?v=z0J_kuTib1w , een lied uit 1973 waarin Freddie Mercury de grootheid van Jezus Christus bezingt. Het lijkt een detail maar daarin zingt hij niet gewoon over “Jezus” maar over “de Heer Jezus”.

In dit woordje wil ik graag even stilstaan bij dat bijzondere lied “Jezus”, omdat Freddie Mercury daarin mooi aangeeft, met twee evangelieverhalen, wie die Heer Jezus is. Het eerste gedeelte van dat lied brengt ons naar het vijfde hoofdstuk van het Lucasevangelie waar de genezing van een melaatse wordt beschreven. Freddie Mercury leidt het verhaal in dat Jezus veel mensen rond zich verzamelt, allen kwamen om de Heer Jezus te zien. En dan laat hij in zijn lied de melaatse op het toneel verschijnen, hij vertelt dat de melaatse voor Jezus voeten neervalt en zoals de wet het voorschrijft “Onrein” zegt en met zijn bel rinkelt. Het Lucasevangelie zegt ons inderdaad: “Terwijl Jezus eens in een van de steden vertoefde, trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid. Toen deze Jezus zag wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: ‘Heer, als Gij wilt kunt Gij mij reinigen’.” Freddie Mercury beschrijft het gebeuren dan verder dat de melaatse voelde dat een handpalm zijn hoofd aanraakte en dat hem werd gezegd dat hij moest gaan want dat hij een nieuwe mens geworden was. De tekst van het evangelie zegt ons: “Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: ‘Ik wil, word rein’. En terstond verdween de melaatsheid.” Het is een evangelie wat duidelijk maakt dat wie naar Jezus gaat, altijd een nieuw leven kan ontvangen. Zelfs iemand die melaats was, iemand die eigenlijk bij leven al dood was verklaard, kreeg een nieuw begin en zo is het voor elk die zich naar Jezus keert. Zonde en dood hebben nooit het laatste woord voor wie zich naar Jezus keert.
In het tweede gedeelte van het lied wordt naar het Kerstgebeuren verwezen. Het gaan naar de Heer Jezus is volgens Freddie Mercury allemaal begonnen met de drie wijze mannen die de ster volgden, die hen naar Bethlehem bracht. Zo kreeg het hele land het te horen dat de leider van de mensen geboren was. We lezen hierover in het tweede hoofdstuk van het Matteüsevangelie waar ons wordt verteld dat er Wijzen uit het Oosten in Jeruzalem aankomen en aan Koning Herodes vragen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden ? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen”. Herodes zal dan van de hogepriesters en Schriftgeleerden horen dat de Christus volgens de Schriften in Bethlehem moest geboren worden: “En gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël”. (Matteüs 2,6) Freddie Mercury bezingt het juist in zijn lied: naar de Heer Jezus moeten we gaan, Hij is onze leidsman.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

WAT IS ADVENT ? ZIE: http://www.mariabode.nl/binnenland/het-is-advent-wat-pastoor-penne-legt-uit/

JAARABONNEMENT PAROCHIEBLAD KERK EN LEVEN-FEDERATIE HOLSBEEK, 36 EURO: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=1294