Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Ken je de Heilige Barbara ?

YOUTUBE-FILMPJE BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=ELteydpB914

In het priesterkoor van Kortrijk-Dutsel staat er een beeld van de heilige Barbara. Vele kerken hebben een beeld van de heilige Barbara. Als je aan mensen vraagt of men de heilige Barbara kent, dan leggen ze meestal een link met mijnwerkers en brandweerlieden. Mijnwerkers en brandweerlieden hebben haar als beschermheilige en vier(d)en vanouds op 4 december haar patroonsfeest. Meer dan dat weten de meeste mensen niet.
Van haar leven weten we eigenlijk heel weinig. We weten met zekerheid dat ze heeft bestaan, dat ze leefde in de derde eeuw, dat ze een christen was die haar leven heeft gegeven voor Jezus Christus. Al de rest zijn verhalen die ons werden overgeleverd en waar we dus niets met zekerheid van weten.
De verhalen vertellen ons dat ze een heel mooie jonge vrouw was, ze woonde in NicomeniŽ in Klein AziŽ. Haar welstellende vader vreesde voor te veel en verkeerde huwelijkskandidaten. Om haar aan de aandacht van die vele mannen te onttrekken liet haar heidense vader Dioscurus haar opsluiten in een toren. Hij liet ook een badhuis bouwen zodat ze geen gebruik moest gaan maken van de openbare baden. In het geheim was ze christen geworden en gedoopt. Barbara ging steeds meer leven vanuit haar christelijke geloof. Ze deed de gelofte van maagdelijkheid, de Heer Jezus alleen wilde ze toebehoren. Een bekend teken van haar christelijke geloof was onder andere dat ze in de toren waarin ze opgesloten was een extra raam liet aanbrengen. Er waren maar twee ramen, er kwam een derde bij en zo wilde ze de drie-ene God eren. Haar bad versierde ze met het teken van het kruis. Toen haar vader ontdekte dat ze christen was geworden, werd hij woedend en bedreigde hij haar met de dood. Barbara vluchtte en verborg zich in een rots die zich spontaan voor haar opende, ze werd echter verraden door een herder. Haar vader bracht haar voor de rechtbank en liet haar gruwelijk folteren maar het verhaal vertelt ons dat haar wonden ís nachts miraculeus genazen. Ze bleef weigeren om haar geloof op te geven. Haar vader heeft haar uiteindelijk eigenhandig onthoofd. Bijna onmiddellijk nadat hij dat had gedaan werd hij getroffen door de bliksem en viel dood neer.
Barbara wordt gerekend als een van de veertien helpsters in nood. Vanouds wordt ze elk jaar gevierd op 4 december. Heel wat beroepsgroepen hebben haar als beschermheilige en voorspreekster vanwege de moeilijke omstandigheden waarin ze heeft geleefd, heeft geleden en is gestorven. Zo is ze de beschermheilige van de mijnwerkers, de brandweerlieden en de artilleristen, van alle gevaarlijke beroepen die tot een plotse dood kunnen leiden.

Met een oud gebed roepen we de voorspraak van de heilige Barbara:
O God, die de heilige maagd en martelares Barbara tot troost van de levenden en de stervenden hebt uitverkoren, vergun ons door haar voorspraak, dat wij steeds in uw goddelijke liefde mogen leven, en al onze hoop op de verdiensten van het bitter lijden van Jezus Christus stellen, opdat de dood ons nooit in zonde verrast maar opdat wij met de H. Sacramenten van Boetvaardigheid, van de Eucharistie en van de Ziekenzalving in het uur van de dood versterkt worden, en onbevreesd tot een gelukkige eeuwigheid reizen mogen. Dit verzoeken wij door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be