Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Trekken we een spoor van Maria door de Federatie Holsbeek

YOUTUBE-FILMPJES BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=8rwQ0yeRo8Q en https://www.youtube.com/watch?v=vKUbq2DfxT4

Hier en daar kun je ze aan gevels van huizen in onze vier parochies van de Federatie Holsbeek al zien hangen: witte, stenen Mariabeelden. De Mariabeelden stellen Maria voor zoals ze beschreven staat in het 12de hoofdstuk van de Apocalyps: “Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten…” Vorige maand had ik 25 Mariabeelden meegebracht uit Nederland, waar een priester ze maakt en heb ze aangeboden aan de parochianen. Ondertussen hebben een aantal beelden een duidelijke plaats gekregen. Met dit aanbod sluiten we aan bij een mooie oude Vlaamse traditie. Onze Vlaamse mensen hebben zovele Mariakapellen gebouwd en Mariabeelden geplaatst in nissen aan hun huis. Het bekendste is zeker de verspreiding van de blauwe Mariakapelletjes, die in heel Vlaanderen te vinden zijn. In het oude Marialied zingen wij het ook: “Waar men ga langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men U, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk…” Vele van die blauwe houten Mariakapelletjes zijn verdwenen omdat ze gewoon versleten waren en er tot nu toe geen alternatief was. Nu willen we een alternatief aanbieden aan de gelovigen en een nieuw spoor van Maria trekken door onze Federatie Holsbeek. Doe je ook mee ? Enkele jaren geleden deden we het ook in het Pajottenland. In Galmaarden, Tollembeek en Bever zijn er weinig straten waar er geen beelden hangen, hier moet het ook wel lukken…

Al vijfentwintig Mariabeelden vonden in onze parochies een plaatsje, sommigen aan de voorgevel, anderen aan de achtergevel “zodat men het kan zien als men in de tuin zit”, anderen hebben het beeld gewoon binnen gehangen… Als ik zo aan de mensen vraag waarom ze een Mariabeeld aanschaffen om aan hun huisgevel te hangen, dan zijn er twee gedachten die elke keer terug worden vermeld.

Een eerste gedachte is het vertrouwen op de voorspraak van Moeder Maria. We hebben hier op aarde een moeder maar we hebben ook een Moeder in de Hemel, dicht bij haar Goddelijke Zoon, een voorspreekster. In het negentiende hoofdstuk van het Johannesevangelie kunnen we lezen over het sterven van Jezus. We lezen daar dat Jezus op het Kruis Zijn Moeder aan al Zijn leerlingen van alle tijden heeft gegeven toen Hij tot de apostel Johannes zei: “Ziedaar uw moeder”. Jezus heeft op het Kruis ook tot Maria gezegd: “Ziedaar uw zoon” en daarmee heeft Hij aan Maria de moederlijke zorg gegeven voor al Zijn leerlingen van alle tijden. De zin die op dat gebeuren volgt en waar we misschien geen aandacht aan geven is: “Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op”. (Johannes 19,27) Door de eeuwen heen hebben veel christenen heel sterk ervaren dat Moeder Maria helpend en zorgend bij hen was. Ook vandaag ervaren veel mensen dat Moeder Maria in de Hemel bij haar Zoon ten beste spreekt voor het lief en leed van hen. Maria is geen godin, we aanbidden Maria niet maar we vragen aan Maria voor ons te bidden bij haar Zoon. Als mensen vandaag zo een Mariabeeld aan de gevel hangen is het een teken van vertrouwen in de voorspraak van Maria bij Jezus.

Een tweede gedachte die ik bij mensen beluister is dat men naar de buitenwereld wil getuigen van het geloof in Jezus Christus en van het vertrouwen in de voorspraak van Maria bij Hem. Het is een getuigenis dat men christen is, een getuigenis van Wie de Bron van het bestaan is: Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria. Iemand vertelde mij eens dat hij bijzonder getroffen was door het verhaal dat op sommige plaatsen in de wereld op de huizen van de christenen symbolen werden getekend als een publieke verwijzing dat daar christenen woonden. Die man schafte een beeld aan om aan zijn huisgevel te hangen als een teken: ze mogen aan mijn huis zien dat ik een christen ben. Ook in deze tijd moeten we niet verlegen zijn om te getuigen van wie we als christenen zijn, een mooi Mariabeeld aan onze gevel mag daar een getuigenis van zijn. In deze tijd waarin sommigen de godsdienst achter de voordeur willen houden is het eenvoudige getuigenis van een beeld aan de gevel van Moeder Maria met het Kind Jezus een prachtig signaal.
Wie graag een Mariabeeld heeft (ze kosten trouwens 15 euro), geef gerust een seintje. Als ik voorraad heb, dan breng ik het u…

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be