Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Aanbiddingsfestival in al onze parochies

YOUTUBE-FILMPJE BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=7HpiHI9nxDU

Voor de elfde keer al is er binnenkort het jaarlijkse aanbiddingsfestival “Venite Adoremus”, van aanstaande donderdag 15 november tot zondag 25 november 2018. Elf dagen en elf nachten lang is er op meer dan 150 plaatsen in België non-stop Eucharistische Aanbidding. Onze vier parochies zullen ook op een bescheiden manier meedoen. In onze vier parochies zullen we een moment van Eucharistische Aanbidding houden: aanstaande donderdag 15 november is er in de kerk van Nieuwrode na de Mis van 19u tot 20u aanbidding, op maandag 19 november is er in de kerk van Sint-Pieters-Rode na de Mis van 19u tot 20u aanbidding, op dinsdag 20 november is er in de Sint-Mauruskerk te Holsbeek na de Mis van 9u tot 10u aanbidding, op donderdag 22 november is er van 19.45u tot 20.30u aanbidding. Kom daar eens naartoe en kom eens bij Koning Christus. De meer dan 150 aanbiddingsplaatsen vindt u op www.veniteadoremus.be/nl/

Voor iemand die voor de eerste keer eucharistische aanbidding ziet en meemaakt kan dat apart overkomen als er geen uitleg wordt bij gegeven. In stilte zitten mensen te kijken, te bidden naar een goudkleurig iets op het altaar met kaarsen er rond. Dat goudkleurig iets is een monstrans, een hostiehouder. Midden in die goudkleurige monstrans zit iets wat voor ons ontelbaar veel meer waard is dan goud en zilver, een geconsacreerde Hostie.

En wat is dan een geconsacreerde Hostie ? Wel, dat brengt ons bij de kern van de Eucharistie. Als Rooms-Katholieken geloven wij dat in de Eucharistie de gekruisigde en verrezen Jezus werkelijk in ons midden komt. Het is wat wij uitdrukkelijk vieren op Witte Donderdag en Sacramentsdag. Nadat de priester de Vader gebeden heeft de Heilige Geest te zenden opdat de offergaven van brood en wijn het lichaam en bloed van Jezus worden, gebeurt dat ook tijdens de consecratie. De consecratie is het hoogtepunt van het Eucharistisch Gebed waarin het kruisoffer van Christus tegenwoordig wordt gesteld en waar Jezus Christus dus werkelijk aanwezig komt onder de gedaanten van brood en wijn. Bij de consecratie spreekt de priester over brood en wijn de woorden uit die Jezus bij het Laatste Avondmaal heeft uitgesproken. Over het brood zegt hij: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt”, over de wijn zegt hij: “Dit is Mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden”. Vanaf dat moment is brood en wijn niet meer gewoon brood en wijn. We zien, we smaken, we ruiken nog wel brood en wijn maar wij geloven dat het Jezus is, werkelijk in ons midden aanwezig. Alle wijn die in een Mis geconsacreerd wordt, wordt tijdens de Mis ook genuttigd. Anders is het met de hosties. Er blijven altijd wel hosties over. Die worden bewaard in het Tabernakel en worden gebruikt om aan zieken en stervenden te brengen en bij andere Eucharistievieringen. Die Aanwezigheid van Jezus onder de gedaante van het Brood eindigt niet wanneer de Mis gedaan is, maar dat blijft. Daarom brandt er altijd bij het Tabernakel wat we noemen een godslamp, meestal een kaars in een rode houder, om de bezoekers aan de kerk erop te wijzen dat de Heer echt aanwezig is in het Tabernakel.

Wanneer er Eucharistische Aanbidding wordt gehouden, zetten we zo een grote geconsacreerde Hostie in een gouden hostiehouder, een monstrans. We aanbidden Jezus, werkelijk aanwezig onder de gedaante van het Brood. Aanbidding doen is: daar in stilte bij Jezus Christus zitten, met Jezus samen zijn en alles wat er leeft in het hart toevertrouwen aan het liefdevolle Hart van Jezus. Opvallend bij Eucharistische Aanbidding is de stilte. In de stilte kan de Heer echt spreken en kunnen wij tot Hem spreken. Je vreugden en je verdriet, je dankbaarheid en je zorgen, je kunt het allemaal aan Hem toevertrouwen, Hij is er echt. Maar in de stilte is het ook goed om Hem te laten spreken, Hij wil echt met je spreken, Zijn dingen en Plannen in jouw hart laten klinken. Eucharistische aanbidding is spreken van hart tot Hart, mijn hart tot het Hart van de Heer en omgekeerd. Het vraagt alleen een open hart dat zich wil laten vullen door de dingen van de Heer. Die aanbidding kan ook gewoon kijken zijn: wij naar de Heer en de Heer naar ons, zonder woorden, zoals geliefden naar elkaar kijken zonder woorden en toch zoveel tegen elkaar zeggen. Het is een vorm van bidden die we een tijd kwijt zijn geweest maar die mensen steeds meer ontdekken. Ik hoor van mensen die mij zeggen dat ze door het stil te maken met en bij Jezus in de Eucharistische Aanbidding echt weer in beweging konden komen. In de aanbidding ervaren veel mensen dat woord van Jezus: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”. (Matteus 11,28) Als je het echt en goed doet, kom je er anders uit want je hebt gesproken met en geluisterd naar Jezus, werkelijk aanwezig.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

AANSTELLINGSMIS HOLSBEEK VERTOOND IN GALMAARDEN: https://www.hln.be/regio/galmaarden/welkom-terug-pastoor-penne-voor-even-dan-toch~aec1a6dd/