Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304172 .

Woord van de Pastoor

2008 begonnen...

2008 begonnen…
=============
In de dagen voor Kerstmis heb ik in onze Pastorale Eenheid drie jonge vrouwen begraven: 51, 42 en 40 jaar. Toen alles begon te spreken over de geboorte van het Kind en alle ogen gericht waren op het heilig gezin, werden in ons eigen midden drie gezinnen getekend door de dood.

Die overleden vrouwen hadden iets gemeenschappelijks: veel te jong, werden ze ziek; ze vochten om te blijven leven; ze worstelden met de vraag waarom hen dit overkwam.
Met die verhalen in het achterhoofd dacht ik de laatste tijd veel na over het worstelen met onbegrijpelijke dingen. Iedereen maakt dat wel eens mee. We hebben plannen naar de toekomst en dan worden door een gebeurtenis alle plannen opgeblazen. Dat kan op heel wat terreinen. We dromen van een mooie carriere en de plannen worden doorkruist. We dromen van een mooie toekomst voor onszelf, onze kinderen of onze dierbaren, we doen ons best en het lukt niet. We hebben lief en onze liefde wordt niet beantwoordt. Of zoals bij die jonge vrouwen: ze droomden van een toekomst als moeder met hun gezin, hun kinderen te zien opgroeien en dan komt de ziekte die hun lichaam sloopt en alle plannen stukgooit.

Voor velen is het dan ook moeilijk om te geloven in een liefdevolle God, sommigen gaan twijfelen. In die gezinnen beluisterde ik het worstelen van die vrouwen met hun geloof. “Hoe kan God dit toch toelaten ? Ik doe mijn best, ik doe niemand kwaad, ik geef me voor mijn gezin, waarom moet me dit overkomen ?” Als ik aan die uitvaarten denk en ik zie dan vooraan die vaders met hun jonge kinderen zitten, dan wordt ieder mensenhart met medelijden bewogen. Mensen spreken daarover, stellen vragen, waarom ?

Net in het weekend na de laatste begrafenis lazen we het evangelie over de heilige Jozef, die verneemt dat Maria zwanger is. Jozef ziet een heleboel plannen en dromen stukgegooid, hij denkt er over na in stilte te scheiden van Maria. Maar het verhaal van Jozef eindigde niet met de twijfel. Er is dat verhaal sprake dat een engel hem in een droom verschijnt. De engel stelt Jozef gerust dat hij niet bevreesd moet zijn om Maria tot vrouw te nemen, het Kind is van de Heilige Geest. Er wordt daar ook nog een zin aangehaald uit de profeet Jesaja, er wordt gesproken over “God met ons”. Daarin vond ik een antwoord voor als ons onbegrijpelijke dingen overkomen. Durf ook in de moeilijkste en de donkerste momenten van je leven niet bevreesd te zijn, durf te geloven in die God-met-ons. Ook al voelt het dat ons leven, onze tijd en onze toekomst wankelt, durf te geloven dat Hij ons niet in de steek laat. Laat in momenten van onzekerheid de zekerheid sterk zijn dat Een ons toch altijd nabij blijft. Laat in momenten van twijfel toch altijd je geloof overwinnen. Durf ook in momenten waarin je denkt dat alles naar de ondergang leidt, altijd te vertrouwen op redding.

Voor 2008 wens ik dat alle gelovigen toe. Neem alle dagen van het nieuwe jaar die boodschap ter harte: Vrees niet, God is altijd met ons. Zijn belofte van het Doopsel blijft gelden dat Hij ons nooit verlaat. Vrees nooit. Jezus is met Kerstmis geboren om ons te redden. Er is meer om te hopen dan om te vrezen.

Gods Zegen,
Uw priester en pastoor A. Penne