Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297955 .

Woord van de Pastoor

Margaretha, de heilige met het grootste beeld in Holsbeek

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=V30I1lpflyw

Op 1 november vieren we Allerheiligen en denken we aan die ontelbare mannen en vrouwen die wonen in de Stad van God. Mannen en vrouwen en kinderen die in hun leven Jezus Christus een plaats hebben gegeven en waarvan wij geloven dat ze nu voor altijd met Hem samen zijn. Het openingsgebed in de Mis van Allerheiligen vat het mooi samen: “Vandaag gedenken wij in één feest alle heiligen, gekend of ongekend, die in U geloofden en bij leven en bij sterven hun menselijke hoop aan uw goddelijke liefde hebben toevertrouwd”.

In onze vier kerken en in de verschillende kapellen van de Federatie Holsbeek staan nogal wat heiligenbeelden. Elk heiligenbeeld is een uitnodiging om aan het leven van die heilige te denken en een aansporing om net als die heilige met Jezus Christus te leven. Maria is de meest voorkomende maar ik wil bij dit Allerheiligenfeest eens stilstaan bij de heilige met het grootste beeld in onze Federatie. Het grootste heiligenbeeld is te vinden in de tuin voor het rusthuis van Holsbeek. Daar staat het grote beeld van de heilige Margaretha. Het rusthuis is ook toegewijd aan de heilige Margaretha. Wie is die heilige Margaretha van Antiochië ?

Als we eens in de geschriften gaan kijken, dan lezen we dat Margaretha de dochter was van een heidense priester, Aedesius, die het christelijke geloof minachtte. Margareta was een mooi meisje van vijftien jaar oud, hoedde schapen en was opgevoed door een christelijke vrouw nadat haar moeder was overleden en was daarom trouw aan het christelijk geloof. De stadsprefect Olybrius werd smoorverliefd op haar en wilde haar verleiden, echter zij weigerde met hem te trouwen en haar geloof af te zweren. Ze probeert de stadsprefect te overtuigen dat Jezus uit vrije wil zijn lijden op zich had genomen om ons te verlossen maar dat Hij nu leefde in de eeuwigheid. Ze werd gevangen genomen en op allerlei manieren gemarteld. De verhalen over die martelingen laten ons zien hoe wreed mensen met elkaar kunnen zijn. Haar martelingen en haar keuze voor Jezus Christus heeft ze zeker doorstaan vanuit de belofte van de Heer Jezus Zelf: “Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de Mijne erkennen bij Mijn Vader die in de Hemel is”. (Matteus 10,32)
De autoriteiten probeerden haar te verbranden, maar de vlammen deerden haar niet. Ze werd in kokende olie gegooid, maar haar gebeden beschermden haar tegen de dood. Uiteindelijk werd ze onthoofd.

Bij het grote beeld in Holsbeek zien we dat er bij de heilige Margaretha een draak te zien is. Er zijn verhalen die vertellen dat ze in haar cel eerst nog werd bezocht door de duivel in de gedaante van een draak. Zij wist hem te bezweren met een kruisteken. Volgens sommige verhalen werd ze eerst door de draak verslonden en wist ze levend uit de draak te komen doordat haar kruis het dier verwondde. Omdat ze levend uit de draak kwam, wordt ze aangeroepen bij zwangerschap, barensweeën en bevallingen.

Margaretha is een van de veertien heilige helpers en wordt jaarlijks gevierd op 20 juli.

Bidden we op voorspraak van de heilige Margaretha: “God, met blijdschap gedenken wij de heilige Margaretha. Wij bidden U: laat uw volk dat in haar een lichtend voorbeeld heeft van zuiverheid en sterkte uw hulp ondervinden omwille van haar verdiensten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be