Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

Sint Lambertus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=CUGU6GcVpJ8

Vele kerken in België en Nederland zijn toegewijd aan de heilige Lambertus. Ook in Nieuwrode is de kerk en de parochie toegewijd aan de heilige Lambertus.
Wie was hij ?
Lambertus werd geboren in Maastricht in een adellijke familie. In 670 werd hij aangesteld als bisschop van Maastricht, in opvolging van zijn leermeester en oom Theodardus.
Er is in die tijd een politieke machtswisseling, kerkelijke en burgerlijke overheden raken hevig met elkaar in conflict en er wordt zelfs een tegenbisschop aangesteld. Lambertus wordt in 675 als bisschop verjaagd en trekt zich terug in de abdij van Stavelot. Daar bracht hij zeven jaar door als monnik.
Toen Pepijn van Herstal aan het bewind kwam, keerde Lambertus in 682 naar zijn bisschopsstad Maastricht terug en ijverde om daar het geloof ingang te doen vinden in onze streken. In Brabant – het heette toen Taxandrië - en in de Kempen – het heette toen Teisterbant - verkondigde hij Jezus Christus. Hij wordt beschreven als een vurig prediker.
Hij aarzelde ook niet de groten van het rijk hun ongerechtigheden te verwijten. We kunnen Lambertus vergelijken met Johannes de doper die ook geen blad voor de mond nam en het onrecht aanklaagde. Bekend is dat hij de Karolingische vorst Pepijn van Herstal herhaaldelijk terecht wees vanwege zijn overspelige relatie met een concubine. Zowel de koning als de concubine werden door bisschop Lambertus geëxcommuniceerd. Dat zou ook de reden zijn waarom hij werd vermoord in opdracht van de concubine. Hij stierf te Luik op 17 september 705 of 706 waar hij verbleef om te bidden bij het graf van zijn voorganger Theodardus. Hij werd vermoord met een lans en stierf zonder weerstand te bieden aan zijn moordenaars. Net voor hij vermoord werd, sprak hij: “Als ik vlucht, kan ik aan het zwaard ontkomen; als ik stand houd moet ik ofwel vallen ofwel overwinnen, doch nooit zal mij de eindoverwinning ontgaan”. Zijn lichaam werd eerst te Maastricht begraven, maar later door de heilige Hubertus naar Luik overgebracht. De Rooms-Katholieke Kerk heeft hem al snel gezien als een martelaar voor het geloof vanwege zijn verdediging van de huwelijkstrouw.

Bidden wij op voorspraak van de heilige Lambertus: “God, onze Vader, wij gedenken de heilige Lambertus die zich helemaal heeft toegewijd aan de dienst van uw kerk en door zijn prediking onze voorouders tot het ware geloof heeft gebracht. Wij vragen U op voorspraak van deze heilige bisschop en martelaar: maak ons sterk en onwankelbaar in het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be