Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297968 .

Woord van de Pastoor

Oh my God, zusters

FILMPJE BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=SvW4KukAouI

Het kloosterleven staat in deze dagen in de belangstelling door het programma “Oh my God” op de Vlaamse zender Vijf. Vijf meisjes, voor wie het belangrijkste in hun leven is sigaretten, alcohol, feestjes, mannen en smartphones, worden een tijd naar een Vlaams slotklooster gebracht. Ze moeten een tijd het leven van de kloosterzusters delen en hun eigen leventje aan de kant zetten. Dat botst flink. Voor wie de eerste aflevering miste: https://www.vijf.be/video/oh-my-god/oh-my-god/oh-my-god-aflevering-1
De leefwereld van de Zusters Sacramentinnen van Halle en die vijf meisjes ligt mijlenver uit elkaar, om het zacht uit te drukken. De twee tegenovergestelde leefwerelden laat elk die het ziet ook eens nadenken over wat belangrijk is in het leven en wat mensen ten diepste gelukkig maakt. Dit programma laat ook zien dat er in Vlaanderen ook nog religieus leven is. Vijf weken na elkaar zullen de belevenissen te zien zijn….

In alle parochies van de Federatie Holsbeek was er eens een klooster, een huis waar zusters woonden. In Vlaanderen waren er weinig dorpen die geen klooster hadden. Kloosterzusters, vrouwen die hun leven helemaal aan de Heer Jezus hebben gegeven. Het leven van een kloosterzuster is een leven van innig verbonden zijn met Jezus Christus in het gebed, de Eucharistie en de inzet voor de medemens vanuit de belofte van Jezus: “Wat ge voor de minsten van mijn broeders en zusters hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan”. In onze parochies hebben de zusters zich vooral ingezet in het onderwijs, de zorg voor wezen en verlaten kinderen, de zorg voor zieken en bejaarden. Hoe dikwijls hoor ik parochianen met grote dankbaarheid spreken over wat ze eens van de zusters hebben gekregen aan vorming voor hun gelovige leven !

In de meeste dorpen zijn de kloosters verdwenen bij gebrek aan roepingen. In de afgelopen decennia waren er weinig of geen intredes. Veel kloosters zijn gesloten, een groot aantal van de zustercongregaties in onze streken zal binnenkort zelfs ophouden te bestaan. Men kan daar grote uiteenzetting over houden over het waarom en het hoe. Daar ga ik hier niet op in. Wel wil ik hier mijn geloof uitspreken dat God ook vandaag nog meisjes en vrouwen roept tot het religieuze leven. Zoals Jezus Zijn leerlingen riep tijdens hun dagelijkse bezigheden om met Hem mee te gaan, zo roept Hij ook vandaag nog, alleen moeten we bereid zijn even te luisteren. Iedere mens mag zich de vraag stellen naar de levensroeping: wat wil God dat ik met mijn leven doe ? Elke vrouw, elk meisje mag zich ook minstens een keer in het leven de vraag stellen: “Verlangt de Heer van mij dat ik mij met heel mijn leven aan Hem geef in het religieuze leven ?” De Heer houdt ook vandaag niet op met roepen, in je hart verneem je wat Hij van je wil. Op zovele plaatsen in de wereld zien we bloeiende congregaties met gelukkige vrouwen die als religieuzen het beste van zichzelf geven en waardoor mensen Gods Liefde voelen. In onze streken zijn er nog enkele congregaties die roepingen hebben. Nee, het religieuze leven is niet iets van het verleden maar ook voor vandaag. De Heer blijft ook vandaag tegen mensen uit onze streken zeggen: “Volg Mij”.

Met u wil ik de Heer bidden om nieuwe roepingen met het gebed wat Mgr. Van Looy eens schreef: “Heer, In vertrouwen komen we tot U, gedreven door de Liefde voor Uw Rijk, dankbaar voor onze zusters en broeders, religieuzen in dienst van Uw mensen. De nood is groot Heer, daarom bidden wij, laat u oogst niet ongemaaid op het veld, stuur ons biddende, zorgende mensen, Uw kerk heeft nood aan ‘Godgewijden’. Kinderen, armen en zieken smeken U, geef ons getuigen van Uw menslievendheid, gemeenschappen die belijden: Christus is de bron van liefde en leven. Wij vragen enthousiaste religieuzen met het Evangelie in het hart en hand op weg naar onbekende horizonten of teruggetrokken in de stilte van een klooster. Dat jonge vrouwen en mannen, zo bidden wij, vandaag uw roep verstaan, opdat ook morgen Uw naam mag geloofd, Uw rijk mag bloeien, Uw gelaat mag lichten over alle mensen. Maria, vervuld van de Geest, wij bidden u, leer ons uw totale overgave te volgen om trouw aan de zijde te staan van uw Zoon vandaag, morgen en altijd. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.