Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297967 .

Woord van de Pastoor

Bidden om regen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=vvQkAUoDYyA

Heel veel plaatsen in Europa kennen grote en kleine problemen door de aanhoudende droogte. We moeten zuinig omgaan met het water, hier en daar zijn door de droogte brandjes, onze gazons zijn allemaal bruin, er wordt veel gepuft en gezucht door het warme weer en veel mensen hebben ook moeite met slapen door het warme weer en de weinige afkoeling die er ’s nachts is. Nogal wat mensen heb ik in de afgelopen tijd horen zeggen: “We moeten bidden om regen”.

Mag je wel bidden om regen ? We mogen om vele dingen bidden, alles wat er leeft in ons hart mogen we aan God toevertrouwen. Jezus zegt het ons in het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie: “Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt doet men open”. Ook de weersomstandigheden nemen mensen vanouds mee in het gebed. Goed of slecht weer kan immers veel van ons leven gaan bepalen. Extreme regenval of extreme droogte kan voor het mislukken van oogsten en voor heel wat ellende zorgen. Niet alleen zij die in de landbouw zitten, kunnen er moeilijkheden door hebben maar ook zieken en verzwakte mensen kunnen door extreme weersomstandigheden en temperaturen getekend worden en zwaar lijden. Voor Jezus was het weer ook niet onbekend natuurlijk. In sommige van zijn toespraken gebruikte hij de weersomstandigheden om dingen aan mensen duidelijk te maken. Als Jezus spreekt over hoe we moeten omgaan met elkaar zegt Hij: “Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen”. (Matteus 5)

Er wordt gemakkelijk gezegd: “Het weer hebben we niet in de hand”. In perioden waarin we de extremen van het weer aan de lijve voelen, wordt die waarheid weer meer concreet. In die omstandigheden mogen we, zoals vanouds bidden. Bidden om goed weer of om regen past in de Bijbelse traditie. In de Jakobusbrief hoofdstuk 5 kunnen we hierover lezen: “Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke aard als wij. Hij bad met aandrang dat het niet zou regenen en er viel geen regen op het land, drie jaar en zes maanden lang. Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort”.

Het altaarmissaal voor de weekdagen voorziet ook in een Eucharistieviering waarin men bijzonder kan bidden ten tijde van grote droogte. Met u bid ik het openingsgebed van deze viering: “God, Gij hebt ons het bestaan gegeven en de ruimte om te leven. Schenk ons de regen die wij in deze dagen nodig hebben en doe ons met nog meer vertrouwen uitzien naar uw eeuwige gaven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

“MOGEN WE BIDDEN OM REGEN ?” IN PERSINFO: https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/mogen-we-bidden-om-regen/35571

BIDDEN OM REGEN IN HET NIEUWSBLAD: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180727_03634999