Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Koning Boudewijn, herder voor zijn volk

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=rhharhPH9CA

Op 31 juli is het precies 25 jaar geleden dat koning Boudewijn onverwacht overleed. Ik herinner me nog die zondagochtend dat ik wakker schrok door de boodschap die mijn vader riep: “De koning is dood”. Het onverwachte sterven van de koning heeft toen veel mensen in beweging gebracht: lange rijen stonden dagenlang aan te schuiven bij het paleis om zijn lichaam een laatste groet te brengen, het land was in rouw om hem die meer dan veertig jaar koning was geweest, voor de uitvaartmis trokken tienduizenden naar Brussel en miljoenen mensen volgden de plechtigheden op de televisie, de uitvaart van de koning was een getuigenis van verrijzenisgeloof. Die zomerdagen van 1993 rond het sterven en de begrafenis van de koning waren aparte dagen waar elk zijn herinneringen aan heeft en die we in deze dagen ook nog eens in herinnering brengen.

In de lange jaren dat Boudewijn koning van België was, hebben veel mensen hem gezien en ontmoet. Op zijn manier is hij koning geweest, zoals hij eens zelf zegde: “Koning zijn is de waarheid dienen en lijden voor zijn volk”. Wie hem ontmoette, ontmoette een koning maar vooral ook een medemens en een gelovig man. Kardinaal Danneels beschreef in de uitvaarthomilie koning Boudewijn als: “Er zijn koningen die meer zijn dan koning. Ze zijn herder voor hun volk. Ze doen meer dan louter regeren. Ze hebben hun volk zo lief dat ze er hun eigen leven voor veil hebben. Zo iemand was koning Boudewijn.”
Koning Boudewijn leefde vanuit zijn geloof, dat was het geheim van de koning. Zoals kardinaal Danneels het in de uitvaarthomilie zegde: “God had hij hartstochtelijk lief, door Wie hij zo werd bemind. Onder het lover van zijn publieke en politieke activiteiten stroomde de kalme en verborgen bron: zijn leven in God. Het gebed, de dagelijkse eucharistie, het lezen van de Schrift, zijn liefde voor de Maagd Maria en de boetvaardigheid: dat zijn de verborgen bronnen die de stroom van zijn leven hebben gevoed. Want terwijl de koning de mensen diende, hield hij nooit op aan God te denken en in het aangezicht van elke mens waarmee hij in contact kwam, herkende hij het gelaat van Christus”. Hij heeft van zijn rooms-katholieke geloof nooit een geheim gemaakt. Elk weet dat hij vanuit zijn rooms-katholieke geloof in 1990 weigerde om de wet die abortus in bepaalde omstandigheden toeliet, te ondertekenen.
Natuurlijk had koning Boudewijn, zoals elke mens, ook zijn kleine kanten en zijn tekortkomingen maar in de gedachten van veel mensen in binnen- en buitenland blijft hij ook nu een groot mens en een grote vorst voor zijn volk.

Ik wil dit woordje eindigen met een gebed van koning Boudewijn zelf, een gebed wat hij neerschreef in een van zijn brieven. Het mag een gebed voor elk van ons zijn in onze dagelijkse bezigheden: “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen. Maar, Heer, wat wil dat zeggen in de concrete positie waarin ik mij bevind ? Hoe moet ik het aan boord leggen ? Heilige Geest, ik vraag het U: wijk geen duimbreed van mijn zijde. Wees mijn kracht, mijn wijsheid, mijn voorzichtigheid, mijn humor, mijn moed, mijn verstand.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

EVEN SAMEN BIDDEN: https://www.youtube.com/watch?v=959R4MQBO2I


KORTRIJK-DUTSEL EN HEILIGE HATABRANDUS IN NEDERLANDSE NIEUWSUITZENDING: https://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10010/Noord-Vandaag/aflevering/17600