Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309270 .

Woord van de Pastoor

Drie kruisjes bij het evangelie

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=MHrqel7Lw9U

De meeste gelovigen doen het automatisch: wanneer in de Mis het evangelie wordt gelezen, dan tekent men met de duim een kruisje op het voorhoofd, op de mond en op de borst. Aan de kinderen die de eerste communie gaan ontvangen, wordt dat ook geleerd als iets wat vanzelfsprekend bij de rituelen in de Eucharistieviering horen. Op sommige plaatsen leert men kinderen er ook iets bij te zeggen: bij het kruisje op het voorhoofd “Jezus, ik denk aan U”, bij het kruisje op de mond “Jezus, ik spreek over U”, bij het kruisje op de borst “Jezus, ik hou van u”. Het is goed om bij dit ritueel even stil te staan.

Als de gelovigen zich drie kruisjes maken bij het begin van het evangelie dan doen ze eigenlijk net hetzelfde als de diaken of de priester die het evangelie leest. Het missaal schrijft het voor dat de diaken of de priester wanneer hij het evangelie begint te lezen het evangelieboek bekruist en ook zichzelf op voorhoofd, mond en borst. Het evangelie wat gelezen wordt, is niet zomaar een leuke tekst maar het is het Woord van God wat met ons iets mag doen. We vinden dat ook in het zegeningsgebed over de diaken. De diaken die het evangelie gaat verkondigen, vraagt altijd de zegen aan de priester en deze zegent hem met de woorden: “De Heer zij in uw hart en op uw lippen. Verkondig zijn evangelie in eerbied en naar waarheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. Als er geen diaken is, zegt de priester in stilte, voor het altaar gebogen: “Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie te verkondigen”. Als de gelovigen dan aan het begin van het evangelie die drie kruisjes maken, dan bidden ze daarmee voor zichzelf dat het Woord van de Heer in hun gedachten, op hun lippen en in hun hart mag zijn.

Het tekenen van die drie kruisjes op voorhoofd, mond en borst is niet zomaar een ritueel maar heeft ook Bijbelse wortels.
Als we ons tekenen op het voorhoofd, dan mogen we denken aan de woorden uit het boek Deuteronomium hoofdstuk 6 waar we lezen: “Luister, Israël! De Heer onze God, de Heer is de Enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat”. En dan staat daar de mooie zin: “Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd”. Het Woord van God mag altijd in onze gedachten zijn.
Als we ons tekenen op de mond, dan mag ons dat laten denken aan het verhaal uit het zesde hoofdstuk van Jesaja waar we lezen: “Een van de serafs vloog op mij af met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, hij raakte er mijn mond mee aan”. Net zoals de profeet Jesaja mogen wij verkondigers zijn van het Woord van God wat we hebben vernomen.
Als wij ons tekenen op onze borst, dan mogen we denken aan de woorden uit de brief aan de Hebreeën 4,12: “Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart”.

De drie kruisjes bij het begin van het evangelie, het is een teken en een gebed om het woord van de Heer steeds meer te overwegen, het te laten doordringen en leven in ons hart en het te verkondigen als een apostel.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be