Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309274 .

Woord van de Pastoor

De heilige Antonius, de ezel en de Eucharistie

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=aXw5EULMqYU

Velen kennen de heilige Antonius van Padua als de heilige wiens voorspraak men moet inroepen wanneer men iets kwijt is. Men bidt dan: “Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn sleutels terug vind”.

Minder bekend is zijn grote liefde voor de Eucharistie. Antonius leefde in de tijd van de ketterij van de Albigenzen. De Albigenzen geloofden niet in de godheid van Christus maar ze geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Antonius richtte zich in zijn preken regelmatig tot hen. Hij zei eens in een preek: “Op het altaar gebeurt de wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het lichaam dat door de maagd ter wereld werd gebracht, dat aan het kruis hing, dat in het graf lag, dat op de derde dag verrees, dat naar de rechterhand van de Vader opsteeg: dat lichaam wordt dagelijks door de priester geconsacreerd en aan de gelovigen uitgereikt.”

Een leider van die Albigenzen, een zekere Bononillo, ontkende ook die werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Antonius probeerde hem met allerlei argumenten uit de Schrift en de traditie te overtuigen maar het lukte niet. Antonius wilde daarom op een heel originele manier Bononillo overtuigen door met hem een weddenschap aan te gaan. Hij vroeg Bononillo of hij in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie zou geloven moest zijn ezel de Hostie zou aanbidden ? Op die weddenschap wilde Bononillo wel ingaan. Hij zou zijn ezel drie dagen geen eten geven en dan naar het dorpsplein brengen. Er zou daar een stapel hooi geplaatst worden en Antonius zou daar naartoe komen met het Heilig Sacrament. De keuze van de ezel zou bepalen wie de winnaar van de weddenschap zou zijn. Antonius bereidde zich voor op het evenement door drie dagen te vasten. Bononillo vertelde aan iedereen in de stad over de weddenschap en zijn overtuiging dat de ezel niets met het Heilig Sacrament zou doen maar gewoon snel het hooi zou gaan eten.
Op de afgesproken dag bracht Bononillo de ezel naar het plein, naar het hooi. Op dat moment kwam ook Antonius met het Heilig Sacrament. En toen gebeurde iets wat niemand had verwacht. De ezel draaide zijn hoofd van het hooi en liep naar Antonius en het Heilig Sacrament. Toen boog de ezel zijn voorpoten en knielde in aanbidding. Wanneer Bononillo dat gebeuren zag, knielde hij ook onmiddellijk neer voor het Heilig Sacrament en geloofde in de Werkelijke Tegenwoordigheid.

Dit aparte en mooie verhaal bevraagt ons ook: geloof ook ik in de werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ?

Een mooie paragraaf uit de Catechismus van de Katholieke Kerk is hierover nummer 1381: “Dat in dit sacrament het echte lichaam en het echte bloed van Christus tegenwoordig zijn, ‘kan men niet te weten komen met de zintuigen’, zegt de heilige Thomas, ‘maar alleen door het geloof dat steunt op het gezag van God’. En daarom zegt de heilige Cyrillus in zijn commentaar op Lucas 22,19: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt’: ‘Vraag u niet af of dit wel waar is, maar neem liever de woorden van de Verlosser aan; want omdat Hij de waarheid is, liegt Hij niet”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

TWEEDE PINKSTERDAG: http://www.mariabode.nl/binnenland/pastoor-penne-over-2-pinksterdag-maria-moeder-der-kerk/

MEIMAAND IN SINT-PIETERS-RODE: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blggo_03513926