Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309266 .

Woord van de Pastoor

Ijsheiligen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=AIVTma0IbbU

Ieder jaar, als er bepaalde dingen in de tuin moeten gebeuren, dan zeggen mensen: wacht er maar mee tot na de ijsheiligen. Met de ijsheiligen bedoelt men de periode van 11 tot 14 mei. Volgens de volksweerkunde zijn dat de laatste dagen waarop en nog nachtvorst kan optreden en is de kans op schadelijke nachtvorst na de ijsheiligen heel klein.

Het is altijd een leuke quizvraag welke de heiligen zijn die van 11 tot 14 mei worden gevierd, wie die ijsheiligen dus zijn. Het gaat om de heilige Mamertus, de heilige Pancratius, de heilige Servatius en de heiligen Bonifatius.

Wat hebben die heiligen met vriezen en vorst te maken ? Helemaal niets. Ze staan nu eenmaal op de kalender en hebben hun gedachtenis op 11, 12, 13 en 14 mei. Al worden ze de ijsheiligen genoemd, alle vier waren het mannen met het grote vuur van Jezus Christus in hun hart.
Heel kort wil ik even stilstaan bij de ijsheiligen.
Op 11 mei vieren we de heilige Mamertus. Hij leefde in de vijfde eeuw, hij had een beroemde broer, de dichter en filosoof Claudianus Mamertus. In 461 werd hij bisschop van zijn geboortestad Vienne. In die tijd gebeurden er nogal wat rampen in zijn stad. Op hem gaan de kruisdagen en de kruisprocessie terug. In 470, drie dagen voor Hemelvaart trok er een bidprocessie door de straten van de stad om Goddelijke hulp te verkrijgen en rampen af te wensen. Die processie zal zich later over heel Europa verspreiden. Mamertus is overleden op 11 mei 475.
Op 12 mei vieren we de heilige Pancratius. Aan het begin van de vierde eeuw waren er zware christenvervolgingen. Pancratius was een jonge kerel van 14 jaar toen hij onthoofd werd omdat hij zijn geloof in Jezus Christus niet wilde afzweren en niet wilde offeren aan de Romeinse goden. Hij stierf in Rome, op 12 mei 304 werd hij op bevel van keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd.
Op 13 mei vieren we de heilige Servatius. Hij was afkomstig uit ArmeniŽ en kwam in onze streken het geloof verkondigen. Hij is de eerste historisch verifieerbare bisschop in de Nederlanden. Hij was de tiende en laatste bisschop van Tongeren en de eerste bisschop van Maastricht. Hij was een van de felste tegenstanders van het Arianisme. Hij stierf op 13 mei 384 te Maastricht en ligt daar in de Sint-Servaasbasiliek begraven.
Op 14 mei vieren we de heilige Bonifatius. Deze Romeinse burger leefde aan het begin van de vierde eeuw, de tijd van de zware christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. Ook hij werd, omdat hij openlijk zei dat hij christen was, door de soldaten van de keizer gevangen genomen en gefolterd en op 14 mei 307 stierf hij de marteldood nadat hij in gloeiende pek werd geworpen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be