Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309268 .

Woord van de Pastoor

Maria, die de knopen ontwart

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=2nD4oxW-PRo

De meeste gelovigen hebben een band met Moeder Maria. Elk heeft zo zijn voorkeur wat de voorstelling van Maria betreft. Ik ken mensen Maria vereren zoals ze in Lourdes verscheen, anderen zoals ze in Fatima verscheen, nog anderen zoals ze in Scherpenheuvel wordt vereerd. Sinds we noveenkaarsen hebben waar de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Holsbeek op staat, zijn er ook mensen die Maria zo aanroepen.

Paus Franciscus heeft een bijzondere devotie voor “Maria die de knopen ontwart”. De devotie leerde hij kennen toen hij in Duitsland verbleef en gaat terug op een achttiende-eeuws schilderij van Moeder Maria in de Sint-Petruskerk in het Duitse Augsburg, de schilder is Johann Schmidtner. In het zuiden van Duitsland en het noorden van Zwitserland is de devotie wijdverspreid, door de bijzondere devotie van Paus Franciscus voor “Maria, die de knopen ontwart” leren steeds meer mensen deze devotie kennen.

Als we naar de beeltenis kijken, dan zien we daar Moeder Maria die onder haar voeten de maan heeft. Boven haar zweeft de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Rond haar zien we engelen. In haar handen houdt ze een lang wit lint, waarin zich knopen bevinden en die Moeder Maria ontwart. Haar voet staat op de slang, het symbool van de duivel; de slang is bovendien in een knoop. Onderaan staan ook nog een engel, een mens en een hond die samen op weg zijn. Het is een Bijbelse passage uit het boek Tobit, de aartsengel Rafael begeleidt Tobias met zijn hond, die van Nineve naar Ecbatana reist om Sara tot vrouw te nemen.

Deze devotie laat ons zeker denken aan de woorden uit Lumen Gentium nummer 56, in het document van het Tweede Vaticaans Concilie lezen we: “De knoop van Eva’s ongehoorzaamheid werd door de gehoorzaamheid van Maria ontward: hetgeen de maagd Eva door haar ongeloof gebonden had, dat heeft de maagd Maria door haar geloof ontbonden”.
Het is een mooie en Bijbelse devotie tot Moeder Maria. Jezus heeft op het Kruis Zijn moeder gegeven aan al Zijn leerlingen toen Hij tot Johannes zei: “Ziedaar uw moeder”. Jezus gaf op het Kruis Maria als moeder van al Zijn leerlingen toen Hij zei: “Ziedaar uw zoon”. In de loop der eeuwen hebben de christenen de machtige voorspraak van Moeder Maria bij haar Zoon Jezus ervaren: ze helpt ons om christen te zijn, haar woord blijft klinken: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”, knopen worden door haar voorspraak ontward. We vragen de voorspraak van Moeder Maria bij haar Zoon Jezus voor de knopen van ons leven. Dat kunnen er heel wat zijn: knopen uit ons verleden, knopen die we maakten in ons persoonlijk leven, thuis, op het werk, met onze vrienden. Grote en kleine knopen die wij of anderen maakten en die ons ketenen, die ons ongelukkig, angstig, kwetsbaar maken en die wij niet kunnen ontwarren, losknopen. Vertrouwen wij het toe aan Moeder Maria, die de knopen ontwart.

Bidden we dan om de voorspraak van Maria, die de knopen ontwart:
Maagd Maria, Moeder van de schone Liefde. Moeder die nooit een kind dat om hulp roept verlaat, Moeder wier handen zonder ophouden bezig zijn voor haar beminde kinderen, want ze worden gedreven door de goddelijke Liefde en de oneindige Barmhartigheid die uw hart doet overstromen, richt uw blik vol mededogen tot mij. Zie het grote aantal "knopen" die mijn leven verstikken. U kent mijn wanhoop en mijn pijn. U weet hoezeer deze knopen mij verlammen. Maria, Moeder die van God als taak heeft gekregen de knopen in het leven van uw kinderen te ontwarren, ik leg het lint van mijn leven in uw handen. Niemand, zelfs niet de Boze, kan het onttrekken aan uw barmhartige hulp. In uw handen is er geen enkele knoop die niet ontward kan worden. Invloedrijke Moeder, ik vertrouw vandaag deze knoop toe... (benoemen, indien mogelijk) aan uw genade en macht tot voorspraak bij uw Zoon Jezus, mijn Verlosser. Tot glorie van God vraag ik u hem te ontwarren, te ontknopen voor altijd. Ik stel mijn hoop op u. U bent de enige Troosteres die God mij heeft gegeven, u bent mijn kracht in mijn zwakheid, mijn rijkdom in mijn ellende, de bevrijding van alles wat me verhindert om bij Christus te zijn. Ontvang mijn smeekbede. Bewaar me, leid me, bescherm me. U bent mijn verzekerde Toevlucht. Maria, u die de knopen ontwart, bid voor mij.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

WANNEER JE BIJ DE KAPPER IN GALMAARDEN GAAT EN JE KOMT EEN JOURNALIST TEGEN: https://www.hln.be/regio/galmaarden/pastoor-penne-nog-even-bij-vroegere-parochianen~a9a67423/