Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309269 .

Woord van de Pastoor

Kruis met wijwater

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=HaXsuA-BYeo

Voor gelovigen is het iets vanzelfsprekends: voor men de kerk binnentreedt, gaat men naar het wijwatervat, doopt er de vingertoppen van de rechterhand in en maakt zich een kruisteken. Waarom doen we zoiets ?

Met dat teken drukken we eigenlijk twee dingen uit, voor we de kerk binnentreden om er te bidden of om de Eucharistie te vieren. Het kruisteken dat we maken is het teken van ons geloof. We betreden het Huis van God en we stellen een teken van ons geloof in Hem. We drukken door dat kruisteken ons geloof uit in onze God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Elke keer als we een kruisteken maken is dat “een beroep doen op de genade van de Verlosser, die mij in staat stelt te handelen in de Geest, als kind van de Vader” (CKK 2157). Als we ons een kruisteken met wijwater maken, dan herinnert ons dat aan ons doopsel en drukken wij daarmee uit dat we als gedoopten onlosmakelijk verbonden zijn met onze Drie-ene God.

Al van in het begin van het christendom blijkt het een gebruik te zijn. Vroeger stonden er waterkruiken bij de ingang van de kerk en waste men hoofd, handen en voeten om zuiver het Huis van God te betreden.
Elk rooms-katholiek kerkgebouw moet over een plaats voor het doopsel beschikken maar ook over een wijwatervat zegt ons de Catechismus van de Katholieke Kerk in nummer 1185: “De verzameling van het Volk van God begint met het doopsel: de kerk moet dus beschikken over een plaats voor de viering van het doopsel (doopkapel) en zij moet de herinnering aan de doopbeloften bevorderen (wijwater).”

Wijwater is gezegend water, water waarover Gods Zegen is uitgesproken. Het kan water zijn dat gezegend is tijdens de Paaswake, het kan water zijn dat gezegend werd bij gelegenheid van een doopsel. De priester of de diaken kan ook altijd water zegenen.
In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt ons de belangrijke betekenis van het water nog eens voorgehouden: “De symboliek van het water is kenmerkend voor de werking van de heilige Geest bij het doopsel. Na het aanroepen van de heilige Geest wordt het water immers het werkzame teken van de wedergeboorte: evenals ons leven, voor onze geboorte, tijdens de zwangerschap, zich ontwikkelde omgeven door water, zo geeft het water van het doopsel werkelijk aan dat onze geboorte tot het goddelijk leven ons in de heilige Geest geschonken wordt. Maar ‘gedoopt in één Geest’ zijn wij ook ‘gedrenkt met één Geest’: de Geest is daarom ook persoonlijk het levende water dat uit de gekruisigde Christus opwelt als uit zijn bron en dat in ons opwelt tot eeuwig leven.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be