Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309270 .

Woord van de Pastoor

Bidden voor roepingen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=DSvQdL3aFqo

Op heel wat plaatsen in de wereld laat het priestertekort zich sterk voelen. Zonder priesters is er in onze Kerk geen Sacrament van de Eucharistie, de Biecht en de Ziekenzalving. Op heel wat plaatsen lijden gelovigen onder dit gemis. In een van zijn brieven aan de priesters schreef de heilige Paus Johannes-Paulus II al over dit lijden om het gemis van priesters: “denkt aan de plaatsen waar mensen vurig verlangen naar een priester en waar ze al jaren lang, in pijnlijk gemis, uitzien naar een priester! Soms gebeurt het, dat ze samenkomen in een verlaten heiligdom, en op het altaar de nog bewaarde stola leggen en alle gebeden van de Eucharistie uitspreken, maar op het moment, dat beantwoordt aan de transsubstantiatie, wordt het stil, soms door geween onderbroken ... zo vurig verlangen zij die woorden te horen, die alleen de mond van de priester op doeltreffende wijze kan spreken! Zozeer verlangen zij naar de maaltijd van de Heer. waaraan zij alleen maar door de priesterlijke dienst deel kunnen hebben. Evenzeer verlangen zij de woorden van goddelijke vergeving te horen: 'Ik ontsla u van uw zonden'. Zozeer lijden zij onder het verlangen naar de priester, die afwezig is ... Zulke plaatsen zijn er zonder twijfel in de wereld.” (Novo Incipiente, Aan de priesters op Witte Donderdag 1979, https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1210 )

Priesters kunnen we zelf niet bijmaken, ze worden ons gegeven door de Heer en we moeten ze vragen. Ook diakens, religieuzen en roepingen tot het Godgewijde leven: we moeten ze vragen aan de Heer. Hij zegt het Zelf: “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten”. (Lucas 10)

Met u wil ik bidden om de zo nodige roepingen voor onze Kerk:
Heer Jezus Christus,
Steeds weer roept U leerlingen om het leven totaal met U te delen, om met U te werken voor het heil van de medemensen.
Heer, wek in vele jonge mannen het verlangen U te volgen en sterk hun wil om Gods Rijk op aarde te helpen opbouwen.
Roep vele priesters, Heer, die uw Woord spreken, uw Brood breken en in uw Naam vergeving aanzeggen.
Roep priesters die U bij de mensen en de mensen bij U brengen.
Roep mannen tot de dienst van het diakenambt opdat zij helpers worden voor het dagelijks dienstwerk.
Leg in het hart van vele jongens en meisjes het verlangen om U te volgen in een Godgewijd leven van lofprijzing en boete, van oprechte inzet voor de naaste.
Laat het weer als op Pinksteren worden in uw Kerk op aarde, in ons bisdom.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk. Amen
( naar Mgr. J. ter Schure sdb)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be