Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Waarom laten ouders hun kinderen dopen ?

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=fLQ7hg18oj4

Enkele weken geleden was er in de media het bericht over de cijfers van de doopsels in Vlaanderen. Voor het eerst in honderden jaren kerkgeschiedenis worden in onze streken minder dan de helft van de kinderen gedoopt, nog 45 procent. Tussen 2010 en 2016 is het aantal doopsels met een kwart gedaald. De grootste daling is te vinden in het aartsbisdom Mechelen-Brussel waar het in 6 jaar tijd om een daling van 32,4 procent gaat. In onze Federatie Holsbeek zijn de cijfers nog lager, in 2010 waren er 80 doopsels en in 2017 nog 34. In 2010 waren er in Holsbeek nog 34 doopsels en in 2017 nog 12; in Kortrijk-Dutsel in 2010 12 en in 2017 nog 5; in Nieuwrode van 18 naar 11 en in Sint-Pieters-Rode van 16 naar 6. De cijfers zijn wat ze zijn. Vraag die we mogen stellen is of men nog weet wat het doopsel betekent en daar wil ik in dit woordje even bij stilstaan.

Waarom laten ouders hun kinderen dopen ? Waarom er voor kiezen om je kind te laten dopen ? Als ik met jonge ouders spreek, dan hoor ik daar heel wat redenen voor.

Ze zijn zelf christen. Ze hebben zelf van hun ouders het geloof en het doopsel meegekregen als een waardevolle traditie en men ervaart zelf de rijkdom om met Jezus Christus en Zijn Kerk te leven en daarom wil men dat ook aan het kind meegeven. Men is zelf gedoopt en men heeft zelf het ontvangen van de sacramenten als iets waardevols ervaren en men wil dat doorgeven. Zoals men heel wat dingen die men zelf waardevol vindt aan het kind wil meegeven, zo is dat zeker ook met het geloof in Jezus Christus en de christelijke waarden en normen. En het doopsel, dat eenvoudige teken van begieten met of onderdompelen in water, is daar het begin van. Leerling van Jezus worden en gedoopt zijn hangt samen, zoals Jezus het ook aan Zijn leerlingen als opdracht gaf: “Ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met alle dagen tot aan de voleinding van de wereld”. (Matteus 28,19-20)

Bij jonge ouders hoor ik bij hun motivatie dikwijls “bescherming”. Aan onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wordt gevraagd Zijn beschermende Hand boven het kind te houden, en dat doet Hij zeker, Hij zal die beschermende Hand nooit terugtrekken, we zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. Het beschermen van God is meer dan een hand die boven ons is. In het Doopsel worden we bevrijd van de erfzonde en gemaakt tot woning van Gods Heerlijkheid en tot tempel van de Heilige Geest.

Gelovige ouders willen ook aan hun kind meegeven dat een band met Jezus Christus je ten volle laat leven. De beschermende Hand van God is ook een vergevende Hand, de zonden zullen nooit meer het laatste woord hebben. Niet alleen in dit leven maar zelfs over de grens van dit leven zal die beschermende Hand van God ons leiden. We kennen allemaal de belofte van Jezus: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden” (Matteus 28) en de woorden die Jezus tegen Nicodemus zei: “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan”. (Johannes (5,3)

De gedachte van ergens bij te horen is voor veel ouders ook belangrijk. We horen bij God, onze naam staat sinds ons Doopsel in Zijn Hand geschreven en het wordt er nooit meer uitgewist. We worden in het Doopsel kind van de Vader maar zo krijgen we er ook heel wat broers en zussen bij. Als je gedoopt bent, hoor je tot de Kerkgemeenschap, die grote familie van God, een familie van ruim een miljard mensen.

Een ouder gunt zijn kind het beste. Daarom kiezen christenen, al van in de vroegste tijden van de Kerk, om ook hun kleine kinderen te laten dopen. Met het Doopsel geef je als gelovige ouder aan je kind Jezus Christus mee als het Licht voor het leven en de duisternis van zonde en dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Met het Doopsel zet je het kind op de weg die zovele mensen gelukkig maakt: “Ge zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand” en “Ge zult uw naaste beminnen als uzelf”. (Matteus 22)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

ZIE HET KRUIS: http://www.katholiekforum.net/2018/03/30/zie-het-kruis-met-eh-andy-penne/