Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Stephen Hawking, de slimste mens en koning Salomo

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=BhFGGz2cX_g

Onlangs is Stephen Hawking overleden. Door velen werd hij beschouwd als de slimste mens op aarde. Door een aantal kranten werd de vraag gesteld wie nu de slimste mens op aarde zou zijn. Een aantal namen worden naar voren geschoven maar deze vraag beantwoorden is niet zo gemakkelijk als antwoorden op de vraag: “Wie is nu de oudste mens ?”. Want wat is intelligentie en hoe bepaal je dat ?

De vraag naar de slimste mens deed me denken aan het verhaal over Koning Salomo. In het eerste Boek der Koningen, hoofdstuk drie lezen we dat God op een bepaald moment aan de jonge koning Salomo verschijnt en hem vraagt: “Wat wilt ge dat Ik u geef ?” De jonge koning heeft geen ervaring en zijn volk verwacht heel wat van hem. En dan vraagt Koning Salomo: “Geef uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U ?” Waarschijnlijk zouden de meeste leiders van een land iets anders gevraagd hebben. Het is niet het antwoord wat men verwacht. Dat is ook de bevinding in de Bijbel. We lezen daar: “Dit verzoek behaagde de Heer. En God zei tot hem: ‘Omdat ge juist dit gevraagd hebt en geen lang leven hebt gevraagd en ook geen rijkdom of de dood van uw vijanden, maar alleen inzicht, om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en inzicht: zoals gij zal er voor u niemand geweest zijn, en na u zal er niemand opstaan zoals gij. En ook wat ge niet gevraagd heb geef Ik u: rijkdom en aanzien, zoveel dat geen koning aan u gelijk zal zijn, zolang ge leeft’. (1 Koningen 3,10-13)
Als je aan mensen vraagt wat wijsheid is en wie er in aanmerking komt om de slimste mens te zijn, dan zal het antwoord zeker zijn: iemand die heel veel verstand heeft en heel veel kennis van feiten. Het Bijbelverhaal leert ons dat wijsheid is dat men God in het leven toelaat en vanuit die levende relatie ziet wat Zijn Plan is en ziet wat goed en kwaad is, wat recht en onrecht is.

Onmiddellijk op die belofte van God aan koning Salomo krijgen wij een praktijkvoorbeeld van die gegeven wijsheid. Het verhaal waar wij ons woord “salomonsoordeel” uit hebben gehaald. De Bijbel vertelt ons dat er twee publieke vrouwen bij koning Salomo komen. Beiden wonen in hetzelfde huis en hebben met drie dagen verschil een kind gekregen. De ene vrouw doet haar verhaal aan de koning: “We waren samen, buiten ons tweeën was er niemand anders in huis. Toen is ’s nachts het kind van deze vrouw doodgegaan, omdat ze erop was gaan liggen. Maar midden in de nacht, terwijl uw dienares sliep, stond zij op, haalde mijn kind bij mij weg en legde het in haar eigen schoot en haar dode kind legde zij mij in de schoot. Toen ik ’s morgens opstond om mijn kind te voeden bleek het dood te zijn, maar toen ik het wat beter bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik had gebaard”. Toen ontstond er een discussie tussen de vrouwen, welles, nietes. “Zo bleven ze maar kijven in tegenwoordigheid van de koning” (1 Koningen 3,22) Salomo vat de pleidooien samen: “De ene zegt: Het levende kind is van mij en het dode van jou, en de andere zegt: Nee, het dode kind is van jou en het levende is van mij”. Salomo komt dan met de oplossing: “Breng me een zwaard…Hak het levende kind in tweeën: geef de ene helft aan de ene vrouw en de andere helft aan de andere vrouw”. En dan lezen wij: “Maar de vrouw wier kind nog leefde en wier hart ineenkromp om haar kind zei: ‘Met uw welnemen, mijn heer, geef het levende kindje maar aan haar en maak het niet dood’. Maar de andere zei: ‘Krijg ik het niet, dan jij evenmin: hak het door’. Toen nam de koning het woord en zei: ‘Geef het levende kind aan de eerste vrouw en maak het niet dood: zij is de moeder’.” Mede met dit verhaal zal Koning Salomo de geschiedenis ingaan als de koning met de grote wijsheid. Verder in de Bijbel kunnen we lezen: “Zo overtrof koning Salomo alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid, en heel de wereld verlangde Salomo te bezoeken en te luisteren naar de wijsheid waarmee God zijn verstand begiftigd had”. (1 Koningen 10,23-24)

De vraag “Wie is de slimste mens na Stephen Hawking” en het verhaal over de wijsheid van koning Salomo mogen ons uitnodigen aan God te vragen ons Zijn wijsheid te schenken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be