Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309265 .

Woord van de Pastoor

Zie het kruis

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=unEdPt6tROg

Op veel plaatsen in onze streken hebben gelovigen kruisen geplaatst en kruisbeelden opgehangen. Elk kruis en elk kruisbeeld is een vraag aan degene die het ziet: geloof jij dat Jezus voor jouw geluk zich heeft laten kruisigen, gestorven en verrezen is ? In het christendom gaat het daarover: Jezus is voor jou persoonlijk gestorven en verrezen. Door dat te doen kan ook jij vriendschap met God hebben, vergeving van zonden en eeuwig leven. Hoe mooi zegt Jezus tot Nikodemus: “De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben”. (Johannes 3)

Sinds dat gebeuren op het kruis is geen enkel kruis in ons leven te zwaar. Dat kan soms moeilijk klinken, zeker wanneer het leven tegen zit. Ik vind het mooi verwoord in een verhaal wat ik eens heb gelezen. Er waren eens mensen die morden tegen God en zeiden: "Mijn kruis is te zwaar". Ze herhaalden dit zo dikwijls, bijna dagelijks. Na enige tijd werd God dit beu en sprak: "Alle kruisen moeten ingeleverd worden, en, zet je naam er op aan de achterzijde". Alle mensen deden dit en brachten hun kruis naar een groot magazijn. Ze dachten dat ze nu, zonder kruis, wel gelukkig zouden zijn. Na enige tijd morden ze weer tegen God en zegden: "Kan jij ons echt niet gelukkig maken"? Toen sprak God weer: "Je mag terug komen naar het magazijn en een kruis kiezen waarvan je denkt dat het voor jou goed past". Alle mensen zochten en pasten een kruis dat goed op hun schouders zat. Dit was te zwaar, dat was te breed, dit was te lang, dat zat te moeilijk, dit scheurde het hart, dat sneed wonden. Doch na lang zoeken vond toch elkeen een kruis waarvan hij zei: "Dit is wat ik zoek, dit kruis past juist voor mij". Toen sprak God weer: "Kijk nu eens welke naam op de keerzijde staat". Toen keken ze allemaal naar de naam op de achterzijde van het kruis en allen stonden verbaasd te kijken. Iedereen had zijn eigen kruis terug. "Hoe is het mogelijk" zeiden ze, "iedereen heeft terug zijn eigen kruis". Toen sprak God weer: "Ik zal u niet onnodig beproeven of u niet te veel laten lijden, ik uw God ben altijd bij jou en zal voor je blijven zorgen, ik help je zelfs je kruis dragen".

In elk mensenleven zijn er moeilijkheden. Het oude spreekwoord zegt ons: “Elk huisje heeft zijn kruisje”. Als gelovigen mogen we weten dat we er nooit alleen voor staan. Bij ons Doopsel heeft de Heer ons beloofd dat Hij met ons altijd zou meegaan. Het bekende gedicht mag ons dat ook nu nog eens in herinnering brengen. “Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mij zij. We liepen samen het leven door en liepen in het zand een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mij levensloop in tijden van geluk en vreugd van diepe smart en hoop. Maar als ik goed het spoor bekeek zag ik, langs de hele baan daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan… Ik zei toen: “Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had; juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.” De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen: “Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen heb Ik je gedragen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be