Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Billy Graham en het Eeuwige Vaderland

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Ocx8YOw_Qi4

Op 21 februari 2018 is Billy Graham overleden. Hij zou later dit jaar zijn honderdste verjaardag vieren. Billy Graham was een bekende Amerikaanse evangelist, hij adviseerde heel wat Amerikaanse presidenten en miljoenen mensen van over de hele wereld hebben zijn tv-preken gezien. Hij wordt met recht de vader van de massa-evangelisatie genoemd. Hij zei zelf over zijn roeping: “Mijn enige doel in het leven is mensen te helpen een persoonlijke relatie met God te vinden, die – zo geloof ik – ontstaat door het kennen van Christus”. Succesvol heeft hij de massamedia gebruikt om het evangelie te verkondigen en mensen op te roepen tot persoonlijke bekering.

Uit zijn vele preken die hij in die vele jaren heeft gehouden, wil ik enkele zinnen halen die mij bijzonder aanspreken. Het zijn enkele zinnen die in deze dagen veel op Facebook zijn gedeeld en die veel mensen blijkbaar ook bijzonder hebben getroffen. Getuigend vanuit zijn Verrijzenisgeloof zei hij: “Op een dag zul je lezen dat Billy Graham dood is. Geloof het niet. Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben. Alleen mijn adres is veranderd. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan”.

Billy Graham was al lang getekend door zijn ziekte. Net als elke mens die getekend wordt door ziekte of die de krachten voelt verminderen, heeft hij zich wellicht ook wel eens de vraag gesteld: zou het met de dood afgelopen zijn. Als christen wist hij het antwoord op die vraag. Onze band met de Levende Heer zegt ons dat het met de dood van ons lichaam niet afgelopen is. Zoals Billy Graham het zo mooi uitdrukt: “Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben. Alleen mijn adres is veranderd. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan”. Het toekomstige adres is voor elke christen het Eeuwige Vaderland. In de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3 verzen 20 en 21 wordt het ons zo mooi en duidelijk voorgehouden: “Ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen”.
Vroeg of laat begeeft het lichaam van elke mens en zal er van elke mens gezegd worden dat hij of zij dood is. Christenen geloven niet in de dood maar in het leven. Zoals Billy Graham in dat stukje preek zei: “Geloof het niet. Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben”. Zo mooi vinden we dat ook verwoord in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 1: “Wij weten het: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis”.
Geloof ik, net als Billy Graham, dat mijn dood ook geen verdwijnen is maar een adresverandering naar het Eeuwige Vaderland bij onze Heer Jezus Christus ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be