Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309268 .

Woord van de Pastoor

Temptation Island en Jezus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=4Pnb_cMMfs4

Heel wat mensen kijken in Vlaanderen en Nederland naar Temptation Island. Op een tropische bestemming worden koppels dagen van elkaar gescheiden. Ze worden omringd door knappe vrijgezellen die de kunst van het verleiden als geen ander beheersen. De stellen hebben één doel: testen of hun relatie sterk genoeg is om elke verleiding te weerstaan. Elk die naar zo een programma kijkt is natuurlijk nieuwsgierig of men aan al die verleidingen kan weerstaan, of men trouw kan blijven aan de gemaakte keuze van weleer.

Christen zijn, kiezen voor Jezus Christus in je hele doen en laten is soms ook iets als Temptation Island. Regelmatig moeten we echt weer kiezen voor onze relatie met Jezus Christus en datgene wat Hij van ons vraagt in het evangelie. De ene keuze zal al gemakkelijker zijn dan de andere en toch komt het er op aan in ons hele doen en laten mijn relatie met Jezus Christus te laten spreken. Soms lijken bepaalde keuzes in het leven heel moeilijk maar in zo momenten is een goed hulpmiddel de vraag: wat zou Jezus nu kiezen moest Hij in mijn plaats zijn, wat zou Jezus nu doen.

Vroeg of laat moeten we allemaal weer duidelijk kiezen. Jezus zelf gaat ons daarin voor. Niet op een Temptation Island, niet op een tropische bestemming maar in de woestijn wordt Hij veertig dagen door de satan op de proef gesteld. Op een slinkse wijze probeert de duivel Jezus te verleiden zijn zending als Messias tekort te doen. De bekoringen die de duivel daar aan Jezus voorstelt, lijken op het eerste zicht niet onmiddellijk erge dingen en zo zijn bekoringen meestal. Maar toch zou ingaan op die bekoringen vergaande gevolgen gehad hebben. God laten God zijn in ons leven, Hem het stuur in handen geven en de richting laten bepalen, dat is de opdracht. Je laten leiden door Gods Geest en niet door andere geesten. De grote bekoring is dat we zelf God willen zijn en Zijn Woord aan de kant te schuiven. Vanuit Zijn sterke relatie met Zijn Vader ontmaskert Jezus de bekoringen van de tegenstander van God. Jezus doorziet vanuit die innige band met Zijn Vader dat de duivel Hem probeert te brengen in de val van drie dingen waar veel mensen gevoelig voor zijn. Er is de bekoring van het materialisme, het zoveel mogelijk willen hebben. Bij deze bekoring horen we de verleider zeggen: “Als Gij de Zoon van God zijn, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen” maar Jezus antwoordt: “Er staat geschreven: niet alleen van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God”. Er is de bekoring van de hoogmoed, de zucht naar het succes en het belangrijk zijn. De duivel zet Jezus op de bovenbouw van de tempelpoort en zegt: “Als Gij de Zoon van God zijt, werp u dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.” En Jezus zegt: “Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen”. Er is de bekoring van het willen machtig-zijn. De duivel toont aan Jezus alle koninkrijken der wereld en zegt: “Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt” en Jezus zegt: “Weg, satan: er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be