Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309269 .

Woord van de Pastoor

Jezus en de wolf

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=VJvCv0x0yOs

Sinds korte tijd hebben we in België er weer een diersoort bij: wolven. Lang waren ze niet meer in onze streken te vinden. Januari 2018 zal in de geschiedenisboeken vermeld worden omdat er hier voor het eerst in meer dan honderd jaar weer een wolf werd gespot. Onze verre voorouders hadden ze in onze streken uitgeroeid maar beschermd door Europa zijn ze nu ook weer terug in onze Lage Landen. De eerste wolf in België heeft ook een naam, Naya. Wolven kennen we allemaal van de sprookjes uit onze kinderjaren: Roodkapje en de wolf, de wolf en de zeven geitjes en de wolf en de drie biggetjes.

In het evangelie spreekt Jezus enkele keren over wolven. Daar willen we even bij stilstaan.

Bij de zending van zijn leerlingen gebruikt Hij twee keer het beeld van de wolven. Wanneer Hij de twaalf uitzendt om te gaan verkondigen, zegt Hij: “Bedenk wel: Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven”. (Mat. 10,16) Wanneer Hij de 72 leerlingen aanwijst en ze twee aan twee voor zich uit zendt naar alle steden en dorpen waarheen Hijzelf van plan was te gaan, waarschuwt Hij hen ook: “Zie, ik zend u als schapen tussen wolven”. (Lucas 10,3) Jezus gebruikt daar het beeld van de wolven om te zeggen dat Zijn leerlingen niet overal met open armen zullen onthaald worden. We kennen uit de natuurdocumentaires beelden van weerloze lammetjes die verscheurd en verslonden worden door hongerige wolven. Het verkondigen van de Levende Heer en het evangelie zal soms zware weerstand oproepen. Miljoenen mensen hebben dat in de loop van de geschiedenis ervaren. Ook vandaag nog worden op veel plaatsen christenen verjaagd, vervolgd, gemarteld en vermoord. Daar waar christenen de boodschap van Gods-Liefde-voor-ons brengen, de boodschap van Jezus die als een lam Zijn leven voor ons heeft gegeven, daar stoot de verkondiging dikwijls op tegenstand. Verkondigers van het Lam ervaren dikwijls hun gezonden zijn als schapen tussen wolven. Het komt er op aan trouw te blijven want niemand kan ons geven en bieden wat Jezus Christus ons te geven en te bieden heeft.
In het zevende hoofdstuk van het Mattheusevangelie waarschuwt Jezus Zijn leerlingen met het beeld van de wolven. In vers 15 lezen we: “Pas op voor de valse profeten, die naar jullie toekomen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn”. Jezus waarschuwt voor verkondigers die niet waarachtig zijn, die het Woord van God verdraaien en dingen voorhouden die leugen zijn. Dit beeld zal de apostel Paulus ook gebruiken. In Handelingen 20, 29-30 zegt hij bij zijn afscheid te Milete: “Ik weet dat na mijn vertrek gevaarlijke wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet sparen; zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid gaan verdraaien om de leerlingen achter zich aan te krijgen”. In alle tijden zijn er mensen opgestaan die het Woord van God verdraaien en afzwakken en misbruiken om zichzelf goed te praten of om eigen gewin te doen. Trouw blijven aan Jezus en Zijn Woord dat onveranderlijk is, is de boodschap. Uit dit Evangeliewoord hebben we de uitdrukking in onze taal gehaald: een wolf in schaapskleren. Daarmee typeren we iemand die er braaf uitziet maar in werkelijkheid heel gevaarlijk is.
In Johannes 10 spreekt Jezus enkele keren over de wolf wanneer Hij zichzelf voorstelt als de Goede Herder. Bij Hem ben je veilig, Hij geeft ons wat we nodig hebben. “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.” (Johannes 10,11-12)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne
www.priesterpenne.be

OP BEZOEK BIJ ONZE OUDSTE PAROCHIAAN: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180131_03331666