Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309274 .

Woord van de Pastoor

Heilige Maurus en lopen over water

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=DcoX8VsjZjo

De kerk en de parochie van Holsbeek zijn toegewijd aan de heilige Maurus. Wie was die heilige Maurus, die elk jaar op 15 januari in de Kerk gevierd wordt ?
Maurus werd geboren rond het jaar 510. Hij was de zoon van een Romeinse senator, Equitius. Toen hij twaalf was, werd hij bij de heilige Benedictus gebracht. Men noemt Maurus de eerste en de belangrijkste leerling van Benedictus. Al snel viel Maurus op als een toegewijde leerling en zo werd Maurus ook de lievelingsstudent en een uitstekende medewerker van zijn Benedictus. Maurus wordt beschreven als een iemand met een vrome levensstijl, een perfecte gehoorzaamheid en een diepe nederigheid. Toen Benedictus Subiaco verliet om naar Montecassino te gaan, benoemde hij Maurus tot zijn opvolger als abt van het klooster van Subiaco, in Rome. Een traditie zegt dat Benedictus Maurus in 543 naar Gallie zond om daar een nieuwe vestiging te beginnen. Daar zou de oorsprong liggen van het beroemde klooster Glanafolium, Glanfeuil, het tegenwoordige Saint-Maur-sur-Loire. Hij zou er 38 jaar abt van geweest zijn. In 581 zou hij zijn afgetreden om zich voor te bereiden op zijn dood, drie jaar later is hij overleden, op 15 januari 584 en begraven aan de Loire.

Een bijzonder verhaal wat door de eeuwen heen heeft aangesproken is het volgende. Op zekere dag ging de jonge monnik Placidus water scheppen in het meer. Hij liet de kruik wat onvoorzichtig neer in het meer, verloor het evenwicht en viel in het meer. Het water sleurde hem mee. De heilige Benedictus die in het klooster was, riep Maurus: “Broeder Maurus, vlug, dat kind dat naar buiten is gegaan om water te scheppen, is in het meer gevallen en het water heeft hem al een heel eind doen afdrijven.” Met de zegen van Benedictus rende Maurus toen naar het meer. Hij pakt Placidus bij zijn haren en bracht hem op het droge. Maar toen hij keek, zag Maurus dat hij over het water had gelopen. Benedictus en Maurus waren het er niet onmiddellijk over eens hoe het mogelijk was geweest. Was het Benedictus die een wonder had gedaan of was het door de gehoorzaamheid van Maurus ? Het verhaal laat ons denken aan een gebeurtenis uit het veertiende hoofdstuk van het Matteusevangelie waar de leerlingen van Jezus in hun boot in een storm terecht komen. Ze zijn in paniek en Jezus komt over het water naar Zijn leerlingen toe. Hij zegt hen: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet”. Ze geloven niet dat het Jezus is en menen dat het een spook is wat ze zien. Petrus zegt dan tot Jezus: “Als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen”. Jezus zegt: “Kom”. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!”. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast terwijl Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld ?”. Die gebeurtenis over dat redden van Placidus spreekt over het diepe geloof en het vertrouwen van Maurus. Dat diepe geloof en dat vertrouwen hebben de heilige Maurus gemaakt tot een heilige, tot een voorbeeld van christen-zijn tot op de dag van vandaag.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be