Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398634 .

Woord van de Pastoor

Gelukkig Nieuwjaar

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=u5SO-MPE_Ck

Nieuwjaar, 1 januari. Sommigen zeggen dat het een dag als alle anderen is, anderen kijken er echt naar uit om afscheid te kunnen nemen van een jaar en een nieuw jaar binnen te treden. De ene doet het geruisloos, in eenvoud en stilte en de andere doet het uitbundig, met vuurwerk. Ook voor ons, christenen, is 1 januari niet zomaar een dag. We zeggen die dag terecht: “Gelukkig nieuwjaar”, “Zalig Nieuwjaar”, “Happy Newyear”.

We gaan met nieuwjaar een nieuw jaar binnen. Vroeger sprak men nog gemakkelijker van een jaar onzes Heren, anno domini. Onze tijdrekening is de christelijke jaartelling. Ook al is het niet helemaal exact omdat ze met terugwerkende kracht werd geïntroduceerd, we tellen vanaf de geboorte van Jezus Christus. Die geboorte, God die mens werd, is het begin van een nieuwe tijd in de wereldgeschiedenis.

Nieuwjaar is de achtste dag na Kerstmis. Die dag vinden we ook vermeld in het evangelie. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 2, vers 21 kunnen we lezen: “Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen”. Op nieuwjaar gedenken wij dus de besnijdenis van Jezus. Volgens de joodse traditie moeten alle mannen aan God worden toegewijd door middel van de besnijdenis. Het is het teken van het verbond tussen God en Zijn Volk. In Genesis 17 vers 10 lezen we dat God tot Abraham zegt: “Dit is mijn verbond dat gij moet onderhouden, mijn verbond met u en uw nakomelingen: alle mannelijke personen moeten besneden worden”. In vers 12 wordt nog verduidelijkt: “Al uw mannelijke kinderen moeten, als ze acht dagen oud zijn, besneden worden, geslacht na geslacht”. Zoals dat bij alle joodse jongens gebeurde, gebeurde dat dus ook bij Jezus op de achtste dag na de geboorte.
Bij Zijn besnijdenis op die achtste dag ontving het kind ook de naam Jezus. Deze naam betekent “God redt”. Het kind kreeg niet zomaar die naam. Toen Jozef merkte dat zijn verloofde Maria zwanger was, dacht hij er in stilte over na om van Maria te scheiden. Toen was hem een engel verschenen die hem sprak dat hij niet bevreesd moest zijn Maria tot zijn vrouw te nemen en dat het kind in haar schoot van de Heilige Geest was. Jozef kreeg toen ook de opdracht om de naam aan het kind te geven: “Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden”(Matteus 1,21) In alle omstandigheden die het nieuwe jaar ons zal brengen mogen we Jezus als onze Redder zien.

Op 1 januari vieren we in de Rooms-Katholieke Kerk ook het Hoogfeest van Maria, de moeder Gods. Maria is de moeder van Jezus. Jezus is de tweede persoon van de Goddelijke Drie-eenheid. Daarom is Maria de moeder van God, de Theotokos, letterlijk de God-barende. Op het Concilie van Efese in 431 werd deze waarheid al plechtig afgekondigd. We beginnen het nieuwe jaar bij de moeder van de Heer. Zij mag in het nieuwe jaar voor ons het voorbeeld zijn van trouw aan God. Ze heeft in haar leven goede en kwade dagen gekend. Altijd is ze trouw gebleven aan God, diezelfde trouw mogen we ook in het nieuwe jaar hebben. Maria mag bij haar Goddelijke Zoon als een echte moeder ten beste voor ons spreken, opdat we Zijn weg in het nieuwe jaar zouden gaan, opdat wij de keuzes zouden maken die Hij van ons verwacht.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be


LEZERS VAN KRANT HET LAATSTE NIEUWS VERKOZEN EEN TOP 100 BELGEN VAN 2017: http://www.priesterpenne.be/files/nieuwsbestand1514067296.pdf