Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Gedachten bij de Kribbe

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=ljgIbWu48K0

Telkens wanneer ik in Rome ben, bezoek ik de Santa Maria Maggiore-basiliek. Hier wordt in een prachtig schrijn een heel bijzondere reliek bewaard: hout van de kribbe van Jezus.

Jezus werd niet in een bedje neergelegd toen hij geboren was, maar in een kribbe, in een voederbak voor dieren. De evangelist Lucas vertelt in de evangeliepassage waarin hij spreekt over de geboorte van Jezus drie keer over de kribbe. Een eerste keer horen ze over de kribbe wanneer hij de geboorte beschrijft: “Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”. En dan komen we nog twee keer de kribbe tegen als het herkenningsteken voor de herders. Wanneer de Engel van de Heer aan de herders verschijnt zegt deze: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe”. Even verder in het evangelie lezen wij dan dat de herders Jezus ook effectief zo vinden: “In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag”.

Het Kind Jezus in de kribbe, dat is de kern van het kerstverhaal, daarover gaat het met Kerstmis. Het Kind wat in doeken is gewikkeld en in de kribbe ligt, wil ons uit de doeken doen dat God ontzettend veel van zijn mensen houdt, dat God heel veel van jou houdt en dat Hij ons nooit opgeeft. Op de eerste bladzijden van de Schrift lezen wij hoe de vriendschap met God wordt verbroken, hoe de zonde en de dood het laatste woord krijgen. Maar de liefde van God voor de mens is zo groot dat Hij dat niet zo kon laten. Zoals Jezus het Zelf zal zeggen: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben”.
Het Kind wat in de Kribbe ligt is niet zomaar een deel van een leuk verhaal maar het is God met ons, God die zich klein maakt en ons is komen redden, de Zoon van de Allerhoogste. Hij is de Vredevorst, degene die de vriendschap tussen God en mens zal herstellen, die zonde en dood het laatste woord zal ontnemen. God is mens geworden om de mensen weer bij God te brengen.
Zo mogen we in deze dagen naar het Kind in de kribbe kijken: het is niet zomaar een lief baby’tje maar het is God die ons komt redden, Hij zal Zijn leven voor ons geven op het kruis. Daarom zijn er eigenlijk zoveel gelijkenissen te zien tussen de Jezus in de kribbe en de Jezus op het kruis en in het graf. In de kribbe ligt Jezus in doeken gewikkeld en wanneer Hij gestorven is en van het kruis wordt afgenomen zal hij in een lijkwade worden gewikkeld. De houten kribbe waarin Jezus ligt, mag ons ook laten denken aan het houten kruis waarop Hij eens Zijn leven voor elk van ons persoonlijk zal geven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne
www.priesterpenne.be