Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

De zwarte vlek - tel uw zegeningen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=6WsODjgocrQ

Een vriend stuurde mij onlangs het volgende verhaal: “Op een dag kwam een professor het lokaal binnen en vroeg de studenten zich klaar te maken voor een onverwacht tentamen. Ze wachtten allemaal in spanning aan hun tafeltjes op het begin van het tentamen. De professor deelde, zoals gebruikelijk, de tentamens uit met de tekstzijde van het papier naar beneden. Toen alles was uitgedeeld, vroeg hij aan de studenten om het papier om te draaien. Tot ieders verrassing, waren er geen vragen, maar stond er alleen een zwarte vlek op het papier. De professor zag hoe verbaasd iedereen was, en vroeg dit aan de studenten: ‘Ik wil dat je opschrijft wat je allemaal ziet’. De studenten waren een beetje in de war maar begonnen aan hun onduidelijke opdracht. Aan het einde van de les, nam de professor alle tentamens, en begon ze allemaal hardop voor te lezen. Alle studenten, zonder uitzondering, verklaarden de zwarte vlek en probeerden zijn plek in het midden van het papier toe te lichten. Nadat hij alles had voorgelezen viel de klas stil, en begon de professor met de uitleg: ‘Ik zal hier geen cijfer voor geven, ik wilde alleen maar dat jullie ergens over gaan nadenken. Niemand schreef over het witte deel van het papier. Iedereen concentreerde zich op de zwarte vlek en in ons leven gebeurt hetzelfde. We blijven ons maar richten op die ene zwarte vlek: gezondheidsproblemen die ons zorgen baren, een gebrek aan geld, de gecompliceerde relatie met een familielid, een vriend die je teleurstelt. De zwarte vlekken zijn heel klein, als we deze vergelijken met de rest van ons leven, maar ze houden ons wel continu bezig. Richt je blik op iets anders dan de zwarte vlekken in je leven. Geniet van al je zegeningen, en van ieder moment van je leven. Wees gelukkig en leef een leven dat in het teken van de liefde staat!”

Het is toch echt een verhaal om even bij stil te staan, een verhaal om even over na te denken. Zo dikwijls laten mensen hun leven bepalen door zorgen en problemen en ziet men zoveel goede, positieve en heel mooie dingen niet meer en vervalt men in geklaag over die zwarte vlekken. Elke mens heeft dat vroeg of laat.
Ook als christen kan men dat hebben. Bepaalde dingen maken het leven moeilijk en zwaar en dat gaat men twijfelen aan de nabijheid en de liefde van de Heer. Die zwarte vlekken in ons leven gaan dan een schaduw werpen op onze band met de Heer. Niet doen dus ! Durf vertrouwen dat de Heer ook in die moeilijke momenten bij ons is en met ons bezig is. Ook wanneer er zwarte vlekken op ons leven liggen, vertrouw als christen dat we uiteindelijk nooit ten onder gaan. Als we met ons leven kiezen voor Jezus Christus en ons aan Hem vasthouden, dan hebben die zwarte vlekken op ons leven nooit het laatste woord. We kunnen dat zo mooi lezen aan het begin van de Brief aan de Efesiërs 1,3 waar we lezen: “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de Hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen”. Ook al laten mensen ons in de steek en voelen we ons verlaten, ook al hebben we fouten gemaakt en lijkt het alsof alles kapot is en zelfs wanneer de dood dichtbij komt, we mogen op Zijn onvergankelijke Vriendschap rekenen, op Zijn Barmhartigheid en Zijn belofte van Eeuwig Leven. Op die Zegeningen mogen wij als christenen vertrouwen, ook wanneer er zwarte vlekken op ons levensblad zitten.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

LAGE KERKCIJFERS IN DE FEDERATIE HOLSBEEK: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171005_03115573 en http://www.standaard.be/cnt/dmf20171006_03116336 en https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/06/pastoor-van-holsbeek-slaakt-noodkreet---er-zijn-geen-huwelijken-/