Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304319 .

Woord van de Pastoor

Helpt bidden ? Het verhaal van de man en de rots

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=hdZJ8GBCELA

Iets waar mensen regelmatig mee worstelen is dat men ergens voor bidt en men wordt niet verhoord. Men voelt dat iets heel belangrijk is, men voelt dat iets zeker past in het Plan wat God met ons heeft, men bidt er voor en men werkt er hard aan. En toch gebeurt niet waar men zo vurig op hoopte, lopen zaken toch anders. Men kan het dan soms wel eens moeilijk hebben met die veelbelovende woorden van Jezus uit het Johannesevangelie 16, 23: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam.” Luistert God wel, heeft het nog zin om te bidden voor dingen die blijkbaar toch niet veranderen ? Ik denk dat iedereen daar vroeg of laat wel eens mee zit.

Onlangs kreeg ik een mooi kunstwerkje cadeau, een kunstwerkje waar een mooi verhaal achter zit. Een kunstwerkje waar de kunstenaar de boodschap wil mee geven: blijf altijd volharden in het gebed, bidden maakt je sterker. Bidt met overgave. Spreek met Hem en luister naar Hem en het gebed zal je veranderen. Vertrouw er op dat God altijd met ons bezig is en ons nooit in de steek laat, ook op momenten dat er niet gebeurt wat wij verwachten en waar wij op hopen.

Ik geef graag het verhaal mee bij het kunstwerkje om het
“Een man sliep op een nacht rustig in zijn huis, toen plotseling zijn hele kamer werd verlicht. God verscheen. God zei tegen hem: "Je moet iets voor Me doen" en Hij liet de man een grote rots zien die voor zijn huisje lag. God zei tegen de man dat hij met al zijn kracht tegen de rots moest duwen. En dit deed de man, iedere dag opnieuw. Jaren achter elkaar duwde hij van zonsopgang tot zonsondergang tegen de rots, zijn schouders tegen het koude massieve oppervlak van de onbewogen steen. Elke avond keerde de man totaal uitgeput terug naar zijn huis, met het gevoel dat zijn hele dag zinloos was geweest. Toen de man de moed begon op te geven, besloot Satan in te grijpen. Satan zette gedachten in het vermoeide hoofd van de man:" Je hebt nu jaren tegen de rots geduwd, maar hij ligt nog steeds op dezelfde plek." Satan gaf de man de indruk dat de opdracht van God onmogelijk was en dat hij had gefaald. Door de gedachten van Satan gaf de man de moed op. Satan zei: "Waarom zoveel moeite doen? Steek er gewoon niet zoveel energie in, dan is het goed genoeg." De man besloot te doen wat Satan gezegd had maar hij ging eerst met zijn gedachte naar God. "God", zei hij, “Ik heb lang en hard gewerkt in Uw dienst, en heb al mijn kracht gebruikt om te doen wat U mij vroeg, maar na al die tijd heb ik de rots nog geen millimeter kunnen verplaatsen. Wat doe ik fout? Waarom faal ik?” God antwoordde: “Mijn vriend, toen Ik vroeg om iets voor Mij te doen en jij wilde dat, zei Ik tegen jou dat je met al je kracht tegen de rots moest duwen en dat heb je gedaan". Ik heb nooit gezegd dat Ik verwachtte dat je de rots zou verplaatsen. Je taak was duwen. En nu kom je uitgeput naar me toe en denk je dat je hebt gefaald. Maar is dat echt zo? Kijk naar jezelf. Je armen en je rug zijn sterk en gespierd, je hebt eelt op je handen, je benen zijn sterk. Ondanks de tegenslagen ben je wijzer geworden. En je kunt nu meer dan ooit. Het is waar dat je de rots niet hebt verplaatst. Maar je roeping was om gehoorzaam te zijn en tegen de rots te duwen en je geloof te bewaren en te vertrouwen op Mijn wijsheid. En dat heb je gedaan"! "Nu zal Ik, mijn vriend, de rots verplaatsen." Op sommige tijden, wanneer God iets van ons vraagt, gebruiken wij onze eigen kennis om uit te vinden wat God van ons wil. Dit terwijl God alleen maar graag wil dat wij gehoorzamen en in Hem geloven.
Wordt sterker in je geloof dat bergen kan verzetten, maar weet dat het nog steeds God is die de bergen echt verzet.”

Het verhaal mag een antwoord zijn op de vraag die veel mensen zich stellen of bidden eigenlijk wel helpt. Ja dus !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be