Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304308 .

Woord van de Pastoor

De eierencrisis en het ei van Jezus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=pdEqjE48mkw


 


De afgelopen tijd krijgen we elke dag wel iets te horen over de eierencrisis. Er is België en Nederland heel wat te doen over besmette eieren. Fipronil, een antiluizenmiddel dat verboden is in de voedselketen, is terecht gekomen in onze eieren. Tientallen bedrijven worden geblokkeerd door de fipronil-crisis. Eieren worden uit de handel genomen, duizenden kippen worden afgemaakt, mensen maken zich zorgen. Het is dus een en al ei wat de klok slaat…


 


Heeft Jezus ook iets met eieren ? In het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie gebruikt Hij het beeld van een ei om ons iets over het bidden te vertellen. Jezus zegt aan Zijn leerlingen dat ze moeten bidden, dat ze God mogen vragen en dat ze zullen krijgen wat goed is, wat past in Zijn Plan. “Vraagt en u zal gegeven worden , zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan.” (Lucas 11,9-10) Mooie woorden van Jezus. Maar als men die woorden van Jezus hoort, zullen heel veel mensen wel denken: “Ja, maar er zijn toch momenten waarop ik gevraagd heb en niet gekregen heb”.  Mensen kunnen daar soms echt kwaad en ontgoocheld in worden dat ze voor echt serieuze dingen bidden en blijkbaar geen verhoring vinden. De meesten van ons hebben dat wellicht al eens gehad: men bidt voor iets en men krijgt het niet, de deur blijft gesloten en het gezochte wordt niet gevonden. Jezus gaat daar dan onmiddellijk op in en in die uitleg over het niet verhoorde gebed gebruikt hij het beeld van het ei. Over het niet altijd krijgen en vinden van wat men vraagt en zoekt, zegt Jezus: “Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt ?  Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven ?” En dan komt het ei-citaat: “Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven ?”


 


Jezus gebruikt dus het beeld van het ei om ons te zeggen dat God ons nooit iets zal geven wat gevaarlijk is. Een kind kan soms ook wel eens dingen willen of dingen vragen waarvan de ouders weten dat het niet goed is voor het kind. Met de levenswijsheid die de ouders hebben, kunnen ze op bepaalde vragen van een kind niet ingaan. Een kind kan daar aanvankelijk wel eens behoorlijk kwaad over zijn maar na korte of lange tijd zal het kind het wel inzien dat het goed was dat zijn ouders dat ding niet hebben gegeven of iets niet hebben toegestaan. Dat is de boodschap ook van het ei van Jezus waarover Hij vertelt in het evangelie. God geeft als een goede Vader nooit aan Zijn kinderen een gevaarlijke schorpioen als ze om een voedzaam ei vragen. Het ei van Jezus uit het evangelie wil ons duidelijk maken: durf vol vertrouwen te bidden en weet dat God jou zeker het allerbeste zal geven, Hij zal je geven wat past in Zijn Plan.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


GEBEDSUUR VOOR ROEPINGEN, TERUGBLIK: https://editiepajot.com/regios/6/articles/55470