Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Fidget spinner en God

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=U900nuOVrW8


 


Heel wat van onze kinderen hebben het vandaag: een fidget spinner of een handspinner. Een fidget spinner is een klein gadget die in je handpalm past, een draaischijf die je tussen je vingers heel lang kunt laten draaien. In het midden is er een kogellager, die zorgt er voor dat het moeiteloos draait. En drie uitstulpingen met elk ook een kogellager.


Ik denk dat het een handig dingetje is om met de kinderen ook over onze God te spreken. Zoals de heilige Patrick op zijn missietocht bij de Ieren het klavertje drie gebruikte om iets te vertellen over onze Drie-ene God, zo is misschien de fidget spinner ook een gelegenheid om met hen te spreken over onze Drie-ene God. Helemaal begrijpen kunnen we het niet maar we kunnen er aan de hand van die fidget spinner wel over spreken: 1 God en drie Goddelijke Personen Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals de Heilige Patrick het aan de mensen uitlegde met zijn klavertje drie als Vader, Zoon en heilige Geest drie delen waren van een blad aan een steel, zo zouden we met die fidget spinner die de kinderen allemaal kennen, ook eens gaan spreken over de Drie-eenheid. Als de fidget spinner heel snel draait, dan lijkt het of er geen drie armen zijn maar een geheel.


 


Vanuit dat spelen met de fidget spinner wil ik in dit woordje gewoon nog eens, met de woorden van de Catechismus van de Katholieke Kerk uitleggen wie DE God is waarin wij geloven.


Als christenen geloven wij in 1 God, maar er zijn 3 goddelijke Personen. De drie goddelijke Personen zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van deze drie Personen is waarlijk God: de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God.


De drie goddelijke Personen zijn maar één God, omdat Zij in liefde geheel in elkaar opgaan en slechts één natuur hebben. Wij kunnen niet begrijpen dat de drie goddelijke Personen één God zijn. Het is het grootste mysterie van ons geloof. Het mysterie  van één God in drie Personen noemen wij het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid of Drievuldigheid.


Het mysterie van de Heilige Drievuldigheid kennen wij uit de openbaring van Jezus. Jezus heeft zichzelf geopenbaard als de Zoon van de Vader, die met de Vader ons de Heilige Geest zendt en toch samen één God zijn. 


De drie goddelijke Personen zijn van elkaar onderscheiden: de Vader is God en uit niemand voortgekomen; de Zoon is God, van alle eeuwigheid geboren uit de Vader; de Heilige Geest is God, van alle eeuwigheid voortgekomen uit de Vader en de Zoon; een God in drie personen.


God de Vader is niet ouder of volmaakter dan God de Zoon of God de Heilige Geest want de goddelijke Personen zijn alle drie eeuwig en oneindig volmaakt.


God is oneindig gelukkig in het eeuwig samen-zijn van Vader, Zoon en heilige Geest.


Door de genade van het doopsel worden wij geroepen te delen in het oneindig geluk van God; hier op aarde in het licht van het geloof, na de dood in de aanschouwing van God.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


OUDSTE PAROCHIANE OVERLEDEN: https://editiepajot.com/regios/4/articles/54616


 


DOOPSEL’BOEM’: https://editiepajot.com/regios/4/articles/54551