Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Salve Regina

Het Youtubekanaal met de catechesefilmpjes, https://www.youtube.com/channel/UCYa8J_PhR9m1LlJ5BZEO0cw  kreeg al duizenden bezoekers. Vrij regelmatig komen er positieve reacties van kijkers die danken omdat ze er iets van geleerd hebben en dat het een verrijking was voor hun geloofsleven. Regelmatig komen er ook “verzoeknummertjes”, mensen die vragen om eens een catechesefilmpje te maken rond een bepaald onderwerp van het geloof. Ik neem de vragen mee en kijk wat de mogelijkheden zijn en wanneer ik er tijd voor heb.


 


In deze vakantie kwam er een vraag om gewoon eens een gebedsfilmpje te maken met het Nederlandstalige Salve Regina. Snuisterend op Youtube was inderdaad het Salve Regina in de  Nederlandse taal gebeden, niet te vinden.  Aan dit verzoeknummertje heb ik dus voldaan. We zijn naar de kerk van Bever gereden en hebben daar bij het altaar van Maria het filmpje opgenomen. Gewoon de tekst ingesproken zodat mensen het kunnen meebidden via hun computer. Dit is het resultaat geworden: https://www.youtube.com/watch?v=q85QVGNnHFU


 


Het Salve Regina is een oud gebed tot Moeder Maria. Degenen die het getijdengebed bidden, sluiten bij de dagsluiting tussen het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid en het begin van de Advent het bidden af met het Salve Regina. In het gebed vragen we om de voorspraak van Maria, de moeder van de Heer, de moeder die we van Hem hebben gekregen op het kruis. Ik reik hierbij ook de tekst van het gebed aan, misschien wil u het ook eens bidden en wordt het ook voor u een dierbaar gebed, zoals het dat voor zovelen is geweest en nog is.


 


We bidden het Salve Regina:


Weesgegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;


Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.


Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;


Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.


Daarom dan, onze voorspreekster,


Sla op ons uw barmhartige ogen;


En toon ons, na deze ballingschap,


Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.


O goedertieren, o liefdevolle,


O zoete maagd Maria.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


UITNODIGING AANSTELLING HOLSBEEK: http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/vervroegde-aanstelling-van-pastoor-andy-penne/31373


 


MONIEK KREEG GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/monique-krijgt-gouden-sint-romboutskruis-a3213137/