Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Heilig Hart van Jezus, een Hart vol liefde

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=vb4iYxlvtp4


 


Juni noemt men in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Heilig Hartmaand. Zoals men in de maand mei bijzonder kijkt naar Moeder Maria, zo richten we in de maand juni de blik op het Heilig Hartbeeld. Voor hen die niet direct weten wat wordt bedoeld: een Heilig Hartbeeld is een beeld wat Jezus voorstelt, Jezus wijst daar naar Zijn Hart. Die beeltenis zoals we die kennen vindt zijn oorsprong in de zestiende eeuw. Zo heeft Jezus zich in het Franse Paray-le-Monial getoond aan een kloosterzuster, Maragaretha-Maria Alacoque. In bijna alle kerken vind je wel zo een beeld, maar ook bij veel mensen thuis. Spontaan denken we bij dat beeld aan de woorden van Jezus: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mat. 11,30)


 


Als ik aan kinderen de betekenis van het Heilig Hartbeeld moet uitleggen, dan vraag ik hen: Wat zou je denken als iemand je een briefje geeft waarop een hartje staat ? Je krijgt dan altijd het antwoord: ik zou denken dat die verliefd op me is. Dat is ook de boodschap van het Heilig Hartbeeld: we geloven in een God die van ons houdt, we gaan Hem ter harte. Het is wellicht het begin van elk gelovig leven: het besef dat je bemind wordt, dat je geen ongelukje bent of toevallig ontstaan maar dat er Iemand is die je in liefde het leven heeft gegeven, dat Hij je al jouw momenten nabij is met Zijn Liefde, dat Hij zoveel van je houdt dat Hij Zijn Leven eens op het Kruis heeft gegeven voor jou opdat jij eeuwig zou kunnen leven bij Hem.


 


Die beeltenis van Jezus die ons Zijn Hart toont, is een liefdesverklaring die om een antwoord vraagt. Je kunt ze aannemen of je kunt ze afwijzen. Hij wil een persoonlijke relatie met ons. Wat doe ik met Zijn Liefde ?  Elk Heilig Hartbeeld laat ons denken aan Jezus’Woord uit het Johannesevangelie: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3,16) Als christenen geloven wij niet in een strenge en veroordelende God maar een God die liefheeft, die barmhartig is en die wil redden. We denken aan het beeld van de Goede Herder zoals Jezus het beschrijft in Lucas 15, de Herder die het verloren schaap zoekt.


 


Elk Heilig Hartbeeld wil ons zeggen: de liefde van Jezus voor elk van ons is zo groot dat Hij Zijn leven voor mij persoonlijk heeft gegeven op het Kruis. Daar op het Kruis, waar Hij Zijn leven voor mij persoonlijk gaf, is Zijn Hart zelfs nog eens met een lans doorstoken. In Johannes 19,34 wordt ons verteld dat een van de soldaten met een lans zijn zijde doorstak en er vloeide meteen water en bloed uit. Het is vanuit die zekerheid dat Hij van ons houdt en Zijn leven voor ons gaf, dat wij, christenen, echt kunnen leven. Vanuit dat bemind-zijn door Hem hebben christenen door de eeuwen heen grote dingen kunnen doen. 


 


Een tijd geleden sprak ik met een jonge vrouw die rooms-katholiek was geworden. Haar keuze voor Jezus Christus en Zijn Kerk had haar heel wat gekost. Ik vroeg haar wat nu precies de doorslag had gegeven om te kiezen voor het christelijke geloof. Ze vertelde mij dat de naam die ze in het christendom voor God ontdekte voor haar een kantelmoment was: “God is Liefde”. We lezen dat inderdaad in de eerste Johannesbrief: “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem” (1 Johannes 4,16) en “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4,8). Heel belangrijk was voor het persoonlijke geloofsleven van die  vrouw ook het beeld van het Heilig Hart van Jezus geworden. Het had een ereplaats in haar huis gekregen. Elk beeld van het Heilig Hart van Jezus vraagt ons dus ook dat we die liefde die we van Hem ontvangen doorgeven in ons getuigen daarvan maar ook in onze naastenliefde.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


DOOP JE ONS KINDJE VOOR JE WEGGAAT? http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/-doop-je-ons-kindje-voor-je-weggaat-a3167114/