Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297977 .

Woord van de Pastoor

Bij het Hoogfeest van de Apostelen Petrus en Paulus op 29 juni...

YOUTUBE-FILMPJE OVER DE HEILIGE PAULUS: https://www.youtube.com/watch?v=apwcxwUa_BU


YOUTUBE-FILMPJE OVER DE HEILGIE PETRUS: https://www.youtube.com/watch?v=z2EaxDa4DMU


 


Aanstaande donderdag is het 29 juni en dan vieren we in de Kerk het Hoogfeest van de Apostelen Petrus en Paulus. Voor Galmaarden is dat een belangrijk Hoogfeest want de parochie is toegewijd aan de Heilige Petrus en de kapel is toegewijd aan de Heilige Paulus. Om 9 uur zullen we in de Sint-Pauluskapel met een H.Mis het Hoogfeest vieren.


 


Een preek maken voor het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus is eigenlijk heel moeilijk want het gaat om 2 totaal verschillende mensen die op dezelfde dag gevierd worden. Petrus was ongeletterd, een visser, spontaan, soms zwak, trouwhartig, uit Galilea en Paulus was geleerd, fanatiek, een tentenmaker, theologisch gedreven, uit Tarsus. Ze hadden elk een verschillend karakter en ze maakten wel eens ruzie over de aanpak. Twee totaal verschillende mensen dus met 1 groot iets gemeenschappelijk, namelijk hun overtuiging wie Jezus was, de Zoon van God. Alle 2 hebben ze dat op hun manier uitgedragen, Petrus bij de joden en Paulus bij de andere volkeren.


 


Petrus en Paulus hadden elk op hun manier Jezus gekend. Petrus had er 3 jaar mee rondgetrokken en Paulus was door Jezus Zelf aangesproken toen hij christenen aan het vervolgen was. Dat samen optrekken en die ontmoeting had hen ten diepste overtuigd wie Jezus was en dat heeft hen laten getuigen tot in de dood toe. Petrus is met zijn hoofd naar beneden gekruisigd in Rome, dat tafereel staat gebeiteld boven het portaal van de afgebrande Sint-Pieterskerk van Galmaarden, zijn graf ligt onder het hoofdaltaar van de Sint-Pieter. Paulus is onthoofd, zijn graf ligt in de Sint-Paulus-buiten-de-Muren in Rome.


 


Wat geloofden ze dan wie Jezus was ? Dat horen we Petrus zelf zeggen in het evangelie van het Hoogfeest, Matteüs 16, 13-19. Eigenlijk een heel mooi evangelie wat we ons zo kunnen voorstellen hoe het gebeurd is. Wanneer er een nieuwe pastoor of burgemeester of een nieuwe voorzitter in een vereniging is, een nieuwe ster aan het firmament verschijnt, dan heeft iedereen daar na een tijd zo zijn eigen mening over. Je vindt hem sympathiek of niet, je moet hem of niet. En zo is het ook in het evangelie van vandaag. Jezus is al een tijdje aan het rondtrekken en op een bepaald moment vraagt Jezus dan naar de roddels van het dorp. “Wat zeggen de mensen van Mij ?”, vraagt Jezus aan de leerlingen. En dan krijgt Hij een aantal antwoorden te horen. Er zijn er die denken dat Johannes de Doper, die onthoofd was, weer leefde. Anderen dachten dat de profeet Elia die met paard en wagen eens naar de Hemel was gegaan en zo ook eens zou terugkeren, dat die was teruggekeerd. Anderen dachten dat Jezus Jeremia of een van de profeten was die teruggekeerd was. Jezus aanhoort al die praatjes en dan vraagt Jezus het hen op de man af: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben ?” Dat is een veel moeilijkere vraag. Het is gemakkelijk om te vertellen wat anderen vertellen maar uw eigen mening geven aan de persoon zelf, dat is geen gemakkelijke. Blijkbaar durft niemand te antwoorden, behalve Petrus. Die zegt: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Met die zin zegt Petrus: “Gij zijt diegene waar ons volk al zo lang op wacht, Gij zijt degene die de vriendschap tussen God en mens zult herstellen, die de Hemelpoort weer zult openen, die zonde en dood het laatste woord zult ontnemen”. En Jezus prijst Petrus: “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”. Jezus doet daar de belofte dat zolang de Kerk in Jezus de Christus zal blijven zien, de Zoon van de levende God, zolang zal de Kerk blijven bestaan. Jezus is niet een leuke man die mooie dingen heeft gezegd en daar wat wonderen heeft bij gedaan, een bijzondere mens die heeft opgeroepen dat we goed moeten zijn voor elkaar voor de zwaksten zeker. Nee, Hij is de Christus, de Zoon van de Levende God en als je je leven aan Hem toevertrouwt zul je nooit verloren gaan en verdwijnen in een donker gat.


Dat was de diepste overtuiging van Petrus en ook van Paulus. Dat hoorden we ook in zijn mooie afscheidswoord in de tweede lezing van het Hoogfeest, uit 2 Timoteüs 4: “De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij overbrengen naar zijn hemels koninkrijk”. Dat hebben die twee elk op hun manier uitgedragen en dat is ook onze opdracht.


 


Wie je ook bent, of je nu op Petrus of Paulus lijkt, getuig van Wie Jezus is op de plek waar je leeft en werkt en bent. Vroeg of laat komt elke mens voor grote vragen in zijn leven te staan, gelukkig als hij dan iemand op zijn weg heeft die als Petrus of Paulus getuigt dat het antwoord te vinden is bij Jezus, de Christus, de Zoon van de Levende God.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


MEDIA-AANDACHT VOOR HET FILMPJE OVER DE FIDGETSPINNER: http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/pastoor-linkt-jongerenhype-fidget-spinner-met-god/30987


 


TERUGBLIK OP SACRAMENTSPROCESSIE: http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/sacramentsprocessie-in-zonovergoten-bever/31056