Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Autozegening

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=hFhjtWjWYQI


 


Op zaterdag 3 juni 2017 is er bij de Sint-Pauluskapel van Galmaarden, van 13.30u tot 14.30u , de jaarlijkse zegening van auto’s en andere voertuigen. Ieder jaar komen enkele tientallen mensen met hun auto of ander voertuig naar de kapel om te laten zegenen.


 


Regelmatig vragen mensen mij om hun nieuwe auto te zegenen. Een autozegening is niets nieuws. Het is een oud en goed gebruik om Gods Zegen te vragen over onze vervoersmiddelen. In mijn een van mijn vorige parochies was er nog een jaarlijkse zegening van paarden, een verwijzing naar de tijd dat vervoer en verplaatsingen veelal met paard en kar gebeurden. Een heel aantal parochies kent een jaarlijks ritueel waarbij men Gods Zegen vraagt over het voertuig en de verplaatsingen die men met die auto, moto of ander voertuig zal ondernemen.


 


 Zo een zegening van voertuigen is heel Bijbels. De hele Bijbelse geschiedenis zien we hoe het volk van God vraagt met hen mee te trekken. Als we komen om ons voertuig te laten zegenen, vragen we God met ons mee te gaan. Het doet me denken aan het mooie kerklied: “Ga met ons mee, trek lichtend ons vooruit naar tijd en land, door U ooit aangeduid…Ga mee met ons, wie zijn we zonder U ?”. Het laat me ook denken aan het lied waarin gezongen wordt: “Zegen mij, op de weg die ik moet gaan…”.


 


 In het zegeningsgebed bidt de priester of de diaken dat zij die van het voertuig gebruik maken “of zij ermee naar hun werk of naar hun ontspanning gaan – onderweg altijd Christus bij zich weten als hun metgezel”. Er wordt in het zegeningsgebed ook nog om twee andere dingen gebeden. Er wordt God gebeden dat allen die het voertuig gebruiken “hun reis veilig en zonder zorg volbrengen”. Er wordt God ook gebeden dat de bestuurders hun verantwoordelijkheid zouden nemen in het verkeer en niet wild en roekeloos zijn. Letterlijk wordt in het gebed voor de bestuurders gebeden dat ze “door hun voorzichtigheid instaan voor de veiligheid van anderen”.


 


Een tijd geleden vertelde mij iemand dat ze een verkeersongeluk had gehad, ook al was haar auto gezegend maar langs de andere kant zei ze: “Het had ook allemaal veel erger kunnen aflopen”.  Een autozegening is geen garantie dat je geen ongelukken zult hebben. Je hoeft daarom niet – na de autozegening -  je ongevallenverzekering op te zeggen. Je voertuig laten zegenen mag je wel sterken in de zekerheid dat we er niet alleen voor staan. De kern van de zegening vinden we in het openingswoord van de zegening: “Christus, de Zoon van God, is in de wereld gekomen om de verstrooide kinderen van God samen te brengen. Daarom lijkt alles wat er toe leidt om de mensen dichter bij elkaar te brengen, te beantwoorden aan de bedoeling van God. Want voor hen die door bergen of water gescheiden worden, of voor hen die door een grote afstand van elkaar verwijderd wonen, wordt de scheiding opgeheven en zij worden bijeengebracht… door nieuwe vindingen om mensen te vervoeren. Laten wij derhalve de Heer aanroepen dat Hij zijn zegen schenkt aan hen, die dit werk tot stand hebben gebracht en dat Hij allen, die van dit resultaat gebruik maken, met zijn genade en hulp beschermt”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


TERUGBLIK OP HET VORMSEL: https://editiepajot.com/regios/4/articles/54243