Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Maria en de krokodil

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=ORgjnUx99gI


 


Er zijn op de wereld vele plekken waar mensen de voorspraak gaan inroepen van Moeder Maria. Bijna elke streek heeft wel zo een bijzondere plek. Een van die heel oude plaatsen waar mensen ook om de voorsprak van Moeder Maria gaan bidden is Kerselare, in de buurt van Oudenaarde. Al van in de vijftiende eeuw gaan mensen daar naartoe om de voorspraak van Moeder Maria te vragen bij haar Zoon Jezus Christus voor zovele intenties. Wat mij altijd opgevallen is in deze bidplaats is het beeld van een krokodil. Het verhaal wat achter dat beeld van die krokodil zit is het volgende. De baron van Pamele was naar Jeruzalem getrokken. Onderweg werd hij aangevallen door een krokodil. Hij riep de voorspraak in van Moeder Maria. Hij kon de krokodil doden en als dank bracht hij de krokodil mee naar huis en gaf ze als geschenk aan de kapel van Kerselare. Later werd de gebalsemde krokodil vervangen door een beschilderd houten exemplaar. De echte krokodil zou in bezit zijn van de Universiteit Gent.


 


Dat verhaal van die krokodil wil alle bezoekers van deze oude Mariaplek een boodschap meegeven. Ook in momenten  dat het lijkt dat je ten onder dreigt te gaan, dat je op een of andere manier opgepeuzeld lijkt te worden, ook dan mogen we weten dat God bij ons is. We staan er als gelovigen nooit alleen voor, ook niet in de meest moeilijke momenten. Ook in die moeilijke en soms onbegrijpelijke momenten van het leven mogen we vertrouwen dat Hij er is. We mogen in die momenten ook vertrouwen op de voorspraak van Maria, die Jezus aan ons op het kruis als moeder gegeven heeft. We zullen misschien in deze streken niet snel met een krokodil moeten vechten maar er kan ons wel veel overkomen waarin we het gevoel krijgen dat we ten onder zullen gaan. Houdt het geloof vast dat God er altijd is en je nabij is en door dat geloof en dat vertrouwen zul je soms dingen kunnen doen die je eigenlijk niet voor mogelijk hield, zoals die baron van Pamele die krokodil aankon.


Moeder Maria mag ons daarin ook een voorbeeld zijn. Uit het evangelie weten we dat ze ook heel wat moeilijke en onbegrijpelijke momenten kende maar ze is in al die momenten blijven vertrouwen dat God er was en met haar bezig was en er gebeurden wondere en grote dingen. In haar lofzang, in het Magnificat, zingt ze dat ook uit: “Wonderbaar is het wat Hij mij deed; de Machtige, groot is Zijn Naam”. Een sterk en een vertrouwend geloof kan mensen grote dingen laten doen. Jezus heeft dat ook aan Zijn leerlingen beloofd, net voor Zijn Hemelvaart, toen Hij hen de opdracht gaf over de hele wereld uit te gaan en het evangelie aan heel de schepping te verkon: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen deze genezen zijn”. (Marcus 16,16-18)


 


De vele mensen die hier op deze plek de voorspraak van Moeder Maria bij haar Zoon Jezus komen vragen mogen die boodschap van dat eeuwenoude verhaal van die biddende baron en de krokodil meenemen: geloven maakt sterk, ook in de meest hopeloze momenten mogen we weten dat Hij er is.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be