Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297969 .

Woord van de Pastoor

Barmhartigheid van God en het verhaal over Wannes Raps

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Urrjt9Io0k0


 


God schrijft een mens nooit af. Ook al heb je van je leven een grote puinhoop gemaakt, zijn er grote brokken en veel scherven, dan nog kan en mag je naar Hem terugkeren. Er is geen enkel punt vanwaar je niet kan terugkeren. Het hele evangelie is daar een getuigenis van. Tollenaars, zondaars van allerlei slag, overspelige vrouwen: ze wilden zich bekeren en ze kregen van Jezus allemaal vergeving en een nieuw begin. Zelfs in het uur van de dood, wanneer men nog weinig kan doen en men richt zich naar God met een bede om vergeving, ook dan zal God nog vergeving en Zijn Liefde geven. Die mooie boodschap vinden we in het lijdensverhaal, in de passage over de zogenaamde “goede moordenaar”. Het blijft altijd een ontroerende passage. Jezus wordt gekruisigd tussen twee misdadigers. Een van hen zegt: “Heer, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt”. Jezus antwoordt hem: “Ik verzeker je, vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn”. Het is de eerste heiligverklaring. Een man die in de ogen van allen een grote misdadiger was, richt zich in die laatste uren van zijn leven naar Jezus en hij vindt met die berouwvolle bede redding en mag aanstonds binnengaan in Gods Eeuwigheid.

Ik vond dat ook mooi terug in het oude verhaal over Wannes Raps, wat heel wat mensen nog wel kennen van “De Heren van Zichem”. Wannes voelde het einde van zijn leven naderen. Hij ervoer dat hij zich met de Heer moest verzoenen. Hij ging daarom op weg naar de stad, naar Pater Bernardus, die hij lang geleden had gekend. Dolend door de donkere bossen denkt hij er over na wat hij allemaal bij de Heer wil brengen: hij is nooit naar de Mis geweest, heeft gevloekt, gelogen, gedronken, gestroopt, zoveel, Pater Bernardus zal hem moeten helpen. Op een moment kan hij niet meer, hij is op, moet rusten, gaat in het bos op de grond liggen en begint een Onze Vader te bidden. Wannes Raps sterft. In dat moment van sterven ziet hij Pater Bernardus naar wie Wannes op weg was en die ook al lang gestorven was. Pater Bernardus vraagt Wannes waar hij naartoe ging. Wannes zegt dat hij op weg is naar het Grote Oordeel. Hij heeft schrik want hij is nooit naar de kerk geweest, hij kan geen pastoor meer zien sinds er iets is gebeurd met die ene pastoor. Hij heeft er allemaal oprecht spijt van maar de Heer heeft hij altijd liefgehad. Hij spreekt de mooie Vlaamse zin: "Onze Lieve Heer heb ik altijd gere gezien zenne". Hij moet nu naar het Grote Oordeel maar hij weet het allemaal niet meer. Pater Bernardus wil hem helpen en vraagt of hij niemand haat toedraagt. Behalve de boswachter eigenlijk niemand. Zijn gebeden kent hij niet meer maar het Onze Vader heeft hij altijd goed onthouden. Wannes is bang dat hij naar de Hel moet, toch is hij vol berouw. Pater Bernardus stelt hij gerust. Wannes kan gerust naar het Grote Oordeel en naar de Heer gaan, Pater Bernardus zal een eindje met hem mee gaan en zegt dat ze hem in de Hemel graag zullen zien komen. Het filmpje eindigt met Pastoor Munte die de preekstoel beklimt en de gelovigen vraagt te bidden voor de zielenrust van Johannes Raps en de plechtige begrafenis aankondigt. Hij leidt zijn gebed in met Jezus’woorden: “Zalig zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden”.Geloof ik in Gods Barmhartigheid en Gods Liefde voor mezelf en voor alle anderen, ook al keert men zich pas in het sterven naar Christus ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


NOS GEBRUIKTE ASWOENSDAGFILMPJE VOOR EEN ARTIKEL: http://nos.nl/artikel/2160684-de-gedachte-van-vasten-na-carnaval-is-bij-veel-mensen-verdwenen.html


 


PASTOOR PENNE LEGT NEDERLAND UIT WAT ASWOENSDAG NU PRECIES IS: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/pastoor-penne-legt-nederland-uit-wat-aswoensdag-nu-precies-is-a3095140/