Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297969 .

Woord van de Pastoor

De slapende Heilige Jozef

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Nbd_fqf8UfE&feature=youtu.be


 


Paus Franciscus vertelde in een interview dat hij in zijn werkkamer en in zijn slaapkamer een beeld van de Heilige Jozef heeft. Niet een beeld zoals in veel kerken, kapellen en huizen te vinden is, een beeld van de Heilige Jozef met het Kindje Jezus op de arm maar een beeld van een slapende Heilige Jozef. In dat interview vertelde Paus Franciscus dat hij op het einde van zijn werkdag, voor het slapen gaan, alles wat hem zorgen geeft op een briefje schrijft en dat onder dat beeld legt. De Paus vertelde dat hij dan goed slaapt. Een apart maar ook een mooi getuigenis waarin de Paus getuigt van zijn vertrouwen op de voorspraak van de Heilige Jozef maar ook een aanzet om zoals de Heilige Jozef te vertrouwen dat God de weg wijst.


 


Waar komt die afbeelding van de slapende Heilige Jozef vandaan ? Wel in de weinige evangeliepassages waar we iets over de Heilige Jozef vernemen, wijst God telkens de weg langs dromen. In het eerste hoofdstuk van Mattheüs lezen we dat Jozef er op een bepaald moment achter komt dat zijn verloofde Maria zwanger is en hij weet: dat kind is niet van mij. Hij denkt er in stilte over na om van haar te scheiden. En dan grijpt de Hemel in. We kunnen lezen: “Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” God grijpt in, Hij geeft inzicht aan Jozef en Jozef wijzigt zijn plannen. Even verder lezen we dan dat Jozef doet zoals hem werd gezegd. “Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.


In het tweede hoofdstuk van Mattheüs lezen we dat de Hemel weer ingrijpt langs een droom. Er is op een moment groot gevaar. Koning Herodes had gevraagd aan de Wijzen uit het Oosten om hem te komen berichten wanneer ze de pasgeboren Koning hadden gevonden. God waarschuwde hen in een droom niet meer naar Herodes terug te keren en ze vertrokken langs een andere kant naar hun land. En dan lezen we in het evangelie: “Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.” Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.


 


Dat beeld van die slapende Heilige Jozef is dus eigenlijk een heel evangelisch beeld. God wijst de weg. Hij is een God die met mensen bezig is, een God die van mensen houdt en mensen ter harte gaat. Hij laat ons niet zomaar aan ons lot over. In dromen, in tekenen, in ons hart dat voor Hem open staat wil Hij ons de weg tonen. Ja, soms zullen het vreemde of onbekende wegen zijn die Hij ons vraagt te gaan, zoals dat de Heilige Jozef overkwam. Het komt er op aan dat we toch naar Hem kunnen en durven luisteren, Zijn aanwijzingen zien, inzicht van Hem ontvangen en er durven op ingaan. De Heilige Jozef mocht dat als gelovige ontvangen en heeft dat in praktijk gebracht zonder te morren of te protesteren. Ook wij mogen daar voor openstaan en daarop vertrouwen, naar het voorbeeld van de Heilige Jozef.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


 


TERUGBLIK OP VIERING JONGGEDOOPTEN: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/jonggedoopten-worden-gevierd-a3087020/