Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376089 .

Woord van de Pastoor

Aswoensdag en vasten

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=c0hTvgivofM


 


Het grootste feest van ons geloof is het Paasfeest. We vieren dan dat Jezus Christus die aan het kruis was gestorven, verrezen is. Sindsdien is de vriendschap tussen God en mens hersteld, heeft de zonde en de dood niet meer het laatste woord. We willen natuurlijk van harte Pasen kunnen vieren en bereiden ons op dat grote feest voor met wat wij noemen “de jaarlijkse Veertigdagentijd”, een periode tussen Aswoensdag en Pasen van 46 dagen. Omdat er in die periode zes zondagen zijn waarop men niet mag vasten, spreken we over de Veertigdagentijd. We denken daarbij natuurlijk aan Jezus die door de Geest naar de woestijn werd gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Daar verbleef hij veertig dagen en veertig nachten.


 


De jaarlijkse veertigdagentijd begint dus met Aswoensdag. De gelovigen gaan op die dag naar de kerk en worden getekend of bestrooid met as. De as waarmee men getekend of bestrooid wordt is afkomstig van de verbrande palmtakken, buxustakken, die het jaar voordien gebruikt werden voor de viering van Palmzondag. Die mooie groene takken van weleer zijn helemaal verdroogd en verdord en branden dus gemakkelijk. Ze zijn een mooi symbool dat we als mens sterfelijk zijn en dat we daarom af en toe eens moeten stilstaan bij wat echt wezenlijk is. Het zich bestrooien met as kunnen we dikwijls in de Bijbel vinden, het is een duidelijk teken van berouw en vasten. As is ook een teken van nieuw leven, het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar.  As heeft ook een reinigende betekenis, in vroegere tijden werd er met as gewassen. In het zegeningsgebed van de as worden al die dingen samengevat. De priester bidt: “Zegen de as die wij op ons hoofd willen uitstrooien. Wij belijden hiermee dat wij maar as zijn en tot stof zullen wederkeren. En nu wij de veertigdagentijd willen ter harte nemen vragen wij U vergeving van zonden en nieuw leven naar het beeld van uw verrezen Zoon, Jezus Christus, onze Heer.”


De gelovigen komen bij de plechtigheid van aswoensdag naar voren en worden dan bestrooid met as op het hoofd of krijgen een askruisje, de priester tekent met de as een kruis op het voorhoofd. Bij het bestrooien of het tekenen met de as dient de priester een Bijbelse zin uit te spreken. Hij kan daarbij het woord van Jezus uitspreken uit het Marcusevangelie 1,15: “Bekeer u en open uw hart voor het evangelie”. Het is de oproep waarmee Jezus in Galilea zijn prediking begon. Meer bekend en meer gebruikt bij de asoplegging is de zin uit het boek Genesis 3,19: “Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert”.


Net als Goede Vrijdag is Aswoensdag een verplichte vastendag in de Kerk. Alle gelovigen tussen 18 en 60 jaar wordt gevraagd maar één volledige maaltijd die dag te nemen.


 


Met Aswoensdag begint dus de jaarlijkse Veertigdagentijd. Het is een tijd waarin we stil staan bij de grote lijnen van ons leven. Hoe is mijn band met God, hoe is mijn band met mijn medemensen, hoe beantwoord ik aan mijn roeping als christen ? Elk zal daar op zijn manier aan werken en gestalte aan geven om tot het goede resultaat te komen. Voor de ene zal het misschien minder eten of drinken zijn, minder tijd doorbrengen voor de televisie of de computer, er zijn vele mogelijkheden om zo uiteindelijk dichter bij God, bij de medemensen en bij zijn eigen roeping te komen. De eerste prefatie van de veertigdagentijd drukt het mooi uit: “Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VALENTIJNSVIERING IN BEVER: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170213_02728206