Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Bij de Sint-Paulus buiten de Muren in Rome, het vuur van Paulus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=apwcxwUa_BU


 


Een van de plekken in Rome die ik graag bezoek is de basiliek van Sint-Paulus–buiten-de-muren. Het is de kerk waar de apostel Paulus begraven ligt. Men heeft het altijd vermoed maar pas een aantal jaren geleden heeft men daar echt zekerheid over. Met de modernste technieken werd enkele jaren geleden de sarcofaag van Paulus blootgelegd, onder het hoofdaltaar. Het is een plek waar ik graag kom en die me ook echt iets doet. Hier ligt die apostel begraven uit wiens brieven we zo dikwijls lezen in de liturgie.Als je bij het graf van een dierbare bent, dan komt zijn of haar leven ook altijd in gedachten, wat die mens heeft gedaan, gezegd en betekend. Bij het graf van Paulus mocht ik daar ook aan denken. Paulus was aanvankelijk een trouwe jood en een christenvervolger. Hij stond er bij en keek er naar toen Stefanus, als eerste christen gestenigd werd. Hij vervolgde de christenen, die valse leer moest bestreden worden. Tot er iets bijzonders gebeurde op de weg naar Damascus. Hij werd op de grond gegooid. Een verblindend licht; “Wie zijt gij ?”, vraagt Paulus; “Ik ben Christus die gij vervolgt”, antwoordt de stem. Vanaf dan verandert alles in het leven van Paulus. Jezus heeft Paulus gegrepen. Paulus is er van overtuigd dat die Jezus bestaat en dat wat die christenen vertellen, namelijk dat die Jezus aan het kruis gestorven is en verrezen is, waar is. Meer nog: we geloven niet zomaar in gebeurtenissen van lang geleden  maar in de Levende Heer die Zijn mensen nabij blijft, die mensen vanuit Zijn Vriendschap echt laat leven en die voor mensen zelfs een Eeuwige Toekomst heeft. Daar was Paulus ten diepste van overtuigd en dat heeft Paulus niet voor zichzelf gehouden. Hij getuigde ervan met een grote vurigheid aan heel de wereld, hij stichtte christengemeenschappen en schreef brieven. Hij getuigt daarover: dat de Heer hem terzijde heeft gestaan en hem kracht heeft gegeven. En nee: het was niet altijd een succes. Ze hebben hem niet altijd geloofd, soms weggejaagd, uitgelachen, hem bijna doodgeslagen maar hij bleef geloven, hij bleef getuigen en bleef leven met de Heer. Ook toen hij er zijn leven moest voor geven. Hij is uiteindelijk in het jaar 67 in Rome onthoofd vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Kort voor zijn dood schreef hij: “Ik heb de goede strijd gestreden… het geloof bewaard, nu wacht mij de krans”(2 Tim. 4,7).


 


Ik zou u willen aanraden: lees de brieven van de apostel Paulus. Jezus zegt in de Handelingen van de apostelen aan Ananias over Paulus: “Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen”. Dat is Paulus zeker geweest: het uitverkoren werktuig waardoor velen Jezus de Christus hebben leren kennen. Het lezen van de brieven van Paulus mag ons ook inspireren en tot het gebed brengen dat u en ik mogen zijn zoals Paulus. En hoe is dat dan ? Dat u en ik er ook ten volle van overtuigd mogen zijn dat Jezus de Levende is, Die ons alles kan geven wat we nodig hebben. Dat u en ik in woord en daad ook naar anderen kunnen getuigen dat een levende relatie met Jezus Christus je gelukkig maakt. Dat u en ik vanuit die sterke band met Jezus ook nooit de schouders laten hangen en de moed nooit opgeven wanneer het leven slaat en moeilijk is. Daarin gaat de apostel Paulus ons voor met zijn leven en dood.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VORMELINGEN GINGEN STERZINGEN: http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/sterzangers-in-bever-en-tollembeek-brengen-mooie-som-samen/29007


 


De bedevaart naar Fatima zit voor de Vlamingen vol, vanuit Oisterwijk is er wel nog plek. We hadden 50 plaatsen gereserveerd, 25 uit Vlaanderen en 25 uit Nederland. De Vlaamse plaatsen zijn vol dus, vanuit Oisterwijk kan men nog mee. We vertrekken gezamelijk uit Zaventem. Info via:


http://www.jozef-parochie.nl/onze-parochie/activiteiten-volwassenen/op-bedevaart/