Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

Quo Vadis

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=gIi0t_V2DpE


 


Onlangs was ik enkele dagen in Rome. Een bijzondere plek in Rome waar ik altijd graag even een bezoekje aan breng, is het kleine kerkje aan de Via Appia, het kerkje “Domine Quo Vadis”. Een kerkje met een mooi en een heel apart verhaal.


 


We weten allemaal dat er ook in het begin van de kerkgeschiedenis zware vervolgingen van de christenen zijn geweest. De geschiedenisboeken vertellen ons hoe onder keizer Nero de christenen in Rome zwaar vervolgd werden. Op een bepaald moment raadde men ook aan Petrus aan om Rome te verlaten, omdat het te gevaarlijk werd.  Hij kon maar beter veiliger oorden opzoeken. Petrus liet zich overtuigen en verliet Rome. Tot hij op zijn weg – en het verhaal zegt dat het daar waar die kerk “Domine Quo Vadis” staat gebeurde – een reiziger ontmoette die op weg was naar Rome. Toen hij goed keek was die reiziger Jezus, die naar Rome ging. Petrus vroeg hier aan Jezus: “Domine, quo vadis ?”, “Heer, waar gaat u naartoe ?” en Jezus antwoordde aan Petrus: “Eo Roman Iterum crucifigi”, “Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden”.


 


Het was voor Petrus een duidelijk teken dat hij, ook al waren de omstandigheden gevaarlijk, terug moest keren naar zijn medechristenen.  Waarschijnlijk heeft Petrus daar ook gedacht aan wat Jezus hem gezegd had toen Hij hem de opdracht gaf “Weid Mijn lammeren…Hoed mijn schapen” zoals we kunnen lezen in het 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Toen had Jezus tot Petrus gezegd: “Toen ge jong waart deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gen niet wilt”. Petrus is terug gekeerd naar Rome en we kennen allemaal de afloop. Hij werd in Rome gevangen genomen en is de kruisdood gestorven. Petrus voelde zich onwaardig om op dezelfde maniet te sterven als zijn Heer Jezus en daarom werd Petrus met het hoofd naar beneden gekruisigd.


 


In die kerk “Domine Quo Vadis”  is er ook een steen waarop twee voetafdrukken van Jezus te zien zouden zijn, Jezus zou bij deze gebeurtenis zijn voetstappen hebben nagelaten in een steen.


 


De traditie vertelt ons deze dingen, we vinden ze niet terug in de Heilige Schrift.  De ene gelooft het en de andere niet maar zowel dat verhaal over die bijzondere ontmoeting als die steen met die voetafdrukken, vragen u en mij: ga met je leven in de voetsporen van Jezus Christus, ga de weg die Hij je toont en vlucht nooit van de plek waar de Heer je wil, volhardt en wees sterk, Hij is bij je. We mogen weten dat Jezus Christus volgen niet altijd gemakkelijk zal zijn. Jezus Zelf heeft ons ook gezegd: “Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.” (Mat. 16)


Hoe is het met mij, ga ik de weg die de Heer van mij verlangt ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS IN TOLLEMBEEK: http://persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gouden-sint-romboutskruis-uitgereikt-aan-hilda-van-obbergen/28576