Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

Bidden tot het Kind Jezus (van Praag)

DIT FILMPJE IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=uZ7ZoAsmkUs


 


Voor heel wat kinderen begint het gelovige leven, het kennis maken met Jezus en de verhalen uit de Heilige Schrift met het kerstverhaal. Elk kind spreekt dat wel aan: het stalletje met het Kind in de kribbe en de beeldjes van Maria, Jozef, de engel, de herders en de wijzen. In de kerstdagen zie ik ieder jaar heel wat mensen die langere tijd bij de kerststal blijven staan en daar bidden bij het Kind in de kribbe. Een kerststal is niet alleen iets om naar te kijken maar ook en vooral om bij te bidden. De kerststal, het Kind in de Kribbe: het gaat over het mysterie van de menswording, God is mens geworden. Dat Kind in de Kribbe is de Verlosser van de wereld, de Zoon van God, Hij is in de wereld gekomen voor ons Eeuwig Geluk. Het beeld van het Kind Jezus in de kribbe spreekt ons over Gods grote Liefde voor ons, mensen. Mooi om te zien en te horen hoe ouders met kinderen bidden bij het Kind Jezus.


 


Ik ontmoette in de afgelopen tijd verschillende volwassenen die mij hebben gesproken over hun devotie tot het Goddelijk Kind Jezus. Ze hadden een beeld van het Kind Jezus waar ze hun gebeden bij uitspreken, een beeld van het Kind Jezus zoals het al eeuwenlang in Praag wordt vereerd en van waaruit de devotie wereldwijd is verspreid. Dat beeld toont ons het Kind Jezus met de ene hand zegenend en in de andere hand met de wereldbol, met een kroon die een teken is dat Hij onze koning is, de God-mens.


Dat bidden tot Jezus als Kind was voor mij iets heel verhelderend. De meeste mensen die bidden tot de Heer Jezus, stellen zich bij hun gebed de Heer Jezus voor als een volwassen man, de gekruisigde en de verrezen Heer. Die mensen die ik ontmoette, bidden tot Jezus in Zijn Kindsheid vertelden mij: zoals hun vader en moeder hen eens als kinderen hadden leren bidden bij het Kindje in de kribbe, je mag als kind alles vragen aan Het Kind, zo bleven ze nu hun gebeden richten tot het Kind Jezus.


Je hoort dan die mensen vertellen: Jezus heeft als Kind zoveel moeten meemaken. Alles wat er gebeurde in Zijn Komst als God-mens, Zijn Geboorte en Zijn eerste levensjaren zorgen er voor dat Hij mijn nood,  mijn pijnen en mijn zorgen begrijpt. En inderdaad, als we in het evangelie lezen over alles wat er samenhangt met Zijn aankondiging door de Engel Gabriel aan Maria, het bezoek van Maria aan Elisabeth, Zijn geboorte in Betlehem, het bezoek en de aanbidding voor de herders, de besnijdenis, de naamgeving, de opdracht in de tempel, het bezoek en de aanbidding van de wijzen, de vlucht naar Egypte, het verblijf als vreemdeling in Egypte, de terugkeer uit Egypte, het verblijf in Nazareth en de terugvinding in de tempel, dan kunnen we daar heel wat van onze kleine en grote dingen van ons leven biddend in neerleggen. Sommigen zeggen ook dat bidden tot het Kind Jezus het bidden eenvoudiger maakt, men ervaart het als gemakkelijker om zijn gebeden toe te vertrouwen aan het liefdevolle Kind.


 


Het bidden tot de Heer Jezus in Zijn Kindsheid mag ons ook laten denken aan wat Hij zegt in het evangelie: “Voorwaar Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der Hemelen”. Met de ontvankelijkheid van een kind moeten we ons naar God richten, Hij die mens is geworden voor elk van ons, geboren op deze wereld als een kind.


 


Met de woorden van Paus Benedictus XVI bid ik met u: “Heer Jezus, we kijken naar U als kind en geloven dat U de Zoon van God bent, mens geworden door de Heilige Geest in de schoot van de Maagd Maria. Net als in Bethlehem aanbidden we U, met Maria, Jozef, de engelen en de herders en we erkennen U als onze enige Redder. U bent arm geworden,
om ons met uw armoede rijk te maken: geef dat wij nooit vergeten de armen en allen die lijden. Bescherm onze gezinnen, zegen alle kinderen in de wereld en maak dat de liefde die U ons heeft gebracht altijd onder ons moge heersen om ons te leiden naar een gelukkiger leven. Geef, o Jezus, dat allen de waarheid van uw geboorte mogen herkennen, opdat allen mogen weten, dat U bent gekomen om licht, vreugde en vrede te brengen aan de hele mensenfamilie. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be