Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Driekoningen

DIT FILMPJE IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=g1Lh-stSC2k


 


Ieder jaar, op de tweede zondag na Kerstmis, zo rond 6 januari, vieren we in de Kerk het feest van Driekoningen. Eigenlijk gebruik ik een verkeerd woord. In de volksmond heet het feest nog Driekoningen maar officieel heet het feest “Openbaring des Heren”. De nadruk op dit feest ligt niet op wie die mannen waren die we “de drie koningen” noemen maar de nadruk ligt op wie het Kind in de kribbe is. Dat wil ons dat verhaal nog eens duidelijk maken.


 


Het tweede hoofdstuk van Mattheüs vertelt ons het verhaal. Het verhaal begint aldus: “Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten”. De traditie heeft van hen koningen gemaakt, rijke mensen die zich een verre reis konden veroorloven, maar het waren wijzen. Ze waren wellicht mannen die de sterren bestudeerden, astrologen of natuurwetenschappers, want wanneer ze aan koning Herodes de weg komen vragen naar de pasgeboren Jezus vragen ze: “Waar is de pasgeboren Koning der Joden ? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen”. Niet zoals de herders door een engel werden gewaarschuwd maar door een ster krijgen die Wijzen in het Oosten het teken van de geboorte van Gods Zoon. Op vele manieren wil God Zijn nabijheid en Zijn Liefde tonen. Hij is een God die zich wil openbaren, die deel wil zijn van ons leven. We moeten Zijn tekenen wel willen zien en ingaan op wat Hij wil. Zien wij de tekenen die Hij stelt of sluiten we ons teveel op zoals koning Herodes.


 


In alle kerststallen staan er 3 koningen, 3 wijzen maar eigenlijk staat er nergens dat ze met 3 waren. Waarom dan drie ? Wel, er is sprake van 3 geschenken: goud, wierook en mirre. Drie geschenken, dus drie wijzen maar het staat nergens. De traditie heeft hen zelfs namen gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Als je naar de meeste kerststallen kijkt, dan hebben die drie meestal een andere huidskleur: blank, zwart en geel. Sommigen zeggen dat die drie symbool staan voor de drie werelddelen die men toen kende: Europa, Afrika en Azië en moest men het nu moeten voorstellen, dat er dan voor de andere werelddelen ook wel een symbolische koning zou zijn. Soms zie je ook een jonge, een oudere en een heel oude koning. Eigenlijk willen die dingen hetzelfde zeggen: Jezus is gekomen voor alle mensen, welke huidskleur ze ook hebben, welke leeftijd men ook heeft, wie men ook is. Hij wil voor elk de Verlosser zijn.


 


Ook die drie kostbaarste geschenken uit het Oosten geschenken die de Wijzen meebrengen – goud, wierook en mirre -  verwijzen naar wie Jezus is. Er zijn wel eens mensen die opmerken dat men het vreemd vindt dat men voor een pasgeboren kind zo’n dingen meebrengt, wij nemen meestal andere dingen mee als we op kraamvisite gaan maar deze geschenken vertellen ons wie dat pasgeboren Kind in de kribbe is. Het goud doet ons denken aan een koning, dit Kind is de koning voor mijn leven. De wierook verwijst ons naar het goddelijke, dit Kind is de God-mens, de Zoon van God. Mirre kennen veel mensen niet. Het is een parfum met spirituele betekenis dat helderheid, inzicht en innerlijke rust oproept. Dat Kind in de kribbe zal eens zeggen: “Ik zal u rust en verlichting schenken”. Mirre heeft in een olie- of zalfsamenstelling ook een helende of minstens ontsmettende werking. Mirre is ook een dodenbalsem. Met mirre werden de doden gezalfd. Dit Kind in de kribbe, de Gezalfde, de Messias, zal voor mij persoonlijk sterven op het kruis, Zijn leven voor mij geven opdat ik vriendschap kan hebben met God, opdat de zonde en de dood niet meer het laatste woord zullen hebben en zo alles goed maken.


 


We lezen in het evangelie: “Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde”. Laat ons net als die zogenaamde Driekoningen, die Wijzen uit het Oosten duidelijk zien wie die pasgeboren Koning der Joden is en Hem altijd de hulde betuigen die Hem toekomt.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


NIEUWE PAUWEL KWAM OP BEZOEK BIJ PASTOOR: http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/pauwel-op-bezoek-bij-pastoor/28813 EN http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/nieuwe-pauwel-op-bezoek-bij-pastoor-a3038232/


 


EXTRA KERSTFILMPJE, KIJKEN NAAR DE KERSTSTAL MET HET EVANGELIE, IN DE ABDIJ VAN DENDERMONDE: https://www.youtube.com/watch?v=vubfeSocSho