Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297955 .

Woord van de Pastoor

HH. Onnozele/Onschuldige Kinderen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=dE1ObbcwANc


 


Ieder jaar, op 28 december, kunnen we op de kalender lezen dat we de Onnozele kinderen vieren. Die vermelding op de kalender heeft door de jaren heen voor heel wat humor gezorgd. Veel mensen krijgen dan van anderen te horen dat het hun feestdag is. Het woordje onnozel komt bij ons in de betekenis van dom en achterlijk maar daarover gaat het in dit geval niet. Onnozel is oud-Nederlands en mogen we vertalen als “nog niet tot de jaren van verstand gekomen”. In het missaal staat tegenwoordig niet meer dat we de onnozele kinderen vieren maar de Heilige Onschuldige Kinderen. Waarover gaat het hier eigenlijk ?


 


Enkele dagen na Kerstmis, het geboortefeest van Jezus Christus, denkt de Kerk aan de eersten die volgens het evangelie omwille van Hem gestorven zijn. Die eersten die omwille van Jezus gestorven zijn, waren onschuldige kinderen. Dat vertelt ons het tweede hoofdstuk van het Mattheüsevangelie. Koning Herodes was heel verrast om ineens Wijzen uit het Oosten op bezoek te krijgen die op zoek waren naar de pasgeboren koning van de Joden, want – zo vertelden ze - ze hadden zijn ster in het Oosten gezien. Herodes had de Wijzen gevraagd hem te komen melden wanneer ze het kind gevonden hadden opdat – zo zei hij: “ ook ik het hulde kan gaan brengen”. Herodes die als een bloeddorstig vorst in de boeken staat, een man die alle mogelijke rivalen uit de weg ruimde en die constant bang was dat er hem iemand van de troon wilde stoten, wilde het kind vermoorden en ook die pasgeboren koning uit de weg ruimen. De Hemel greep daarom op enkele manieren in. De Wijzen uit het Oosten kwamen niets melden. We lezen: “En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land”. Een engel van de Heer verscheen in een droom ook aan Jozef, die engel zei hem: “Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden”. Jozef is daarop met Maria en het Kind Jezus naar Egypte gevlucht, tot aan de dood van Herodes. Het evangelie zegt ons dan: “Zodra Herodes bemerkte dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn. Hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd”. De evangelist Mattheüs die deze infanticide als enige beschrijft, ziet het als de vervulling van een profetie. Hij schrijft: “Toen ging in vervulling het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was: ‘Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer: Rachel (de vrouw van Jacob, ze werd in Bethlehem begraven), wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn”.


 


Enkele dagen nadat de Kerk het geboortefeest vierde van onze Heer Jezus Christus gedenkt de Kerk die groep kinderen die door Herodes om het leven werden gebracht. De Komst van Gods Zoon stuitte al van in het begin op oppositie.  Ook al zeggen sommigen dat de historiciteit twijfelachtig is omdat men geen andere bronnen vindt die deze kindermoord bevestigen, toch is dit verhaal ook vandaag nog actueel. Niet alleen die onschuldige kinderen die in Bethlehem werden vermoord gedenkt de Kerk maar met hen ook aan die talloze kleinen die de eeuwen door tot op de dag van vandaag als martelaren gestorven zijn. We gedenken en bidden op 28 december in de Kerk voor alle kleinen die op welke wijze dan ook slachtoffer werden van het machtsspel van volwassenen, onmondige kinderen die moesten sterven omdat volwassenen hen niet wilden, kleinen die stierven op de vlucht, in conflicten en onbegrijpelijke gebeurtenissen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


WE DEELDEN BEELDJE VAN HET KINDJE JEZUS UIT: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/pastoor-deelt-beeldjes-van-kindje-jezus-uit-a3028571/ EN http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/52053


 


KERSTCD: https://www.youtube.com/watch?v=dtIEqpcv6Zo