Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304319 .

Woord van de Pastoor

Dieren in de kerststal

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=AInoC4z0g7k


 


Wat is Kerstmis voor ons, christenen ? Het verhaal over de geboorte van Jezus, daarover gaat het voor ons. God is voor ons mens geworden. Al eeuwenlang plaatsen de christenen dan ook in de kerken en thuis kerststallen om het verhaal van de geboorte van Gods Zoon nog meer te laten spreken. In het midden staat de kribbe met het Kind Jezus, zoals we in het evangelie lezen: “Maria wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”. Bij de kribbe staat Maria, Jezus’moeder en Jozef, de man van Maria, die als een vader voor Jezus zorgde. We zien er de herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten en van de Engel hoorden: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David”. Zo waren ze naar Betlehem gegaan en vonden er Maria en Jozef en het pasgeboren kind in de kribbe. In de stal staan ook de Wijzen uit het Oosten, ze zochten de pasgeboren Koning der Joden, ze zagen Zijn ster in het oosten en kwamen om Hem hulde te brengen. Bij de stal zijn ook engelen, die God verheerlijken: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft”.


 


Ook al is er in het evangelie nergens sprake van dat er dieren in de stal zijn, toch heeft de traditie een aantal dieren in de stal gezet. Niet zomaar maar allemaal met een boodschap.


 


We zien er de schapen, de dieren van de herders. Die schapen in de stal laten ons denken aan de beelden die Jezus in het evangelie gebruikt over de herder en de schapen. We denken aan de mooie parabel van de herder die naar het verloren schaap op zoek gaat. Maar die schapen in de stal laten ons ook denken aan Wie dat Kind in de kribbe is. Jezus zegt van zichzelf dat Hij de goede herder is die Zijn leven geeft voor de schapen, “Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij…Ik geef mijn leven voor de schapen…” Johannes de Doper zal Jezus aanduiden als het Lam Gods.


 


In elke kerststal staan bij de Kribbe met het Kind Jezus de beelden van een os en een ezel. Aan kinderen wordt wel eens uitgelegd dat Maria en Jozef wel blij waren met die dieren. Ze gaven warmte aan het kind in de koude stal. De os was in die tijd bekend voor de landbouwactiviteiten: de os werd voor de ploeg gespannen en draagt een juk.


De ezel in de stal wordt uitgelegd als het vervoermiddel. De weg van Nazareth naar Bethlehem was een lastige weg. In bergstreken voldoet een ezel dikwijls beter dan een paard. Maria was hoogzwanger, algemeen wordt aangenomen dat ze op een ezel gezeten de weg heeft afgelegd. Die ezel bij de kribbe laat ons ook al denken aan de ezel waarop Jezus zal gezeten zijn tijdens zijn intocht in Jeruzalem, waar men Hem binnenhaalt als koning. De os en de ezel bij de kribbe verwijzen ons naar een Bijbelcitaat. In Jesaja 1,3 lezen we: “Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israel weet van niets; mijn volk heeft geen begrip”. Het is een Bijbelzin die ons vraagt of wij zien Wie dat Kind in de kribbe is. Zien wij in dat kind Gods Zoon, degene die mij alles te bieden heeft ?


 


In sommige kerststallen zien we ook een of meerdere kamelen. In de liturgie van Openbaring des Heren wordt elk jaar gelezen uit Jesaja 60: “Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luide de roem van de Heer.” Die dromedaris of eenbultige kameel verwijst naar het vervoermiddel van de Wijzen uit het Oosten. Met hen hebben ze de lange weg door de woestijn afgelegd om bij Jezus uit te komen. Ons leven kan ook wel eens een tocht door de woestijn zijn, een moeizame weg. Soms kan het voor mensen een lange weg zijn eer men Jezus vindt.  Laten we Jezus op onze weg altijd meenemen, Hij die zegt: “Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer.” (Johannes 4)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


 


KERSTMARKT TOLLEMBEEK: http://www.nieuwsblad.be/cnt/bleme_02615983


 


GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS IN TOLLEMBEEK: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/hilda-krijgt-gouden-sint-romboutskruis-a3023451/