Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

Gedachten bij de kerstboom

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=nX9Bbr6NCnM&feature=youtu.be


 


Eens het december is, worden overal kerstbomen neergezet. In onze huizen en onze straten geven de kerstbomen heel wat gezelligheid en sfeer. De meeste van onze christenen hebben zeker een kerstboom in huis. Toegegeven, het is zeker vanouds een heidens symbool, op internet kun je er heel wat verhalen over vinden.  Maar de kerstboom heeft in de loop der jaren zijn duidelijke plaats gekregen bij de christenen, in de kerken en waar christenen werken en komen. Ik denk daarbij ook aan de grote kerstboom die ieder jaar op het Sint-Pietersplein in Rome wordt neergezet. Ik ken maar weinig christenen die geen kerstboom in huis hebben. Het zal sommige mensen verrassen maar het “Klein Rituale”, een boek uit de Rooms-Katholieke Kerk met teksten voor zegeningen, voorziet zelfs in de zegening van een kerstboom. Het heidense symbool wat de kerstboom weleer was kan voor ons, christenen, een gelovige betekenis hebben.


 


Welke gelovige betekenis kan de kerstboom voor ons, christenen, hebben ? Een antwoord daarop vond ik in dat “Klein Rituale”, dat zegeningsboek, in nr. 843. De kerstboom mag ons laten denken aan twee belangrijke bomen waarvan sprake is in de Heilige Schrift.


De eerste boom waar we mogen aan denken wanneer we de kerstboom zien is “de levensboom, geplant midden in de hof van Eden”. Die groene boom die we neerzetten in de winter, de tijd dat de hele natuur dood en dor lijkt, verwijst ons naar het symbool van de onsterfelijkheid, waarover we kunnen lezen in het Bijbelse boek Genesis 2,9: “De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.”


De tweede boom waaraan de kerstboom ons mag laten denken is “de kruisboom en krijgt dus een christologische betekenis: Christus is de ware levensboom, geboren uit ons geslacht, uit de maagdelijke, heilige aarde die Maria is, de altijd groene boom, rijk aan vruchten”.


 


Een kerstboom met zijn lichtjes worden ’s avonds ontstoken. Een mooi symbool van licht in de donkerste dagen van het jaar. Zo is die kerstboom met zijn lichtjes een verwijzing naar het kerstverhaal waar in de nacht van de geboorte van Jezus Christus de herders met een licht werden omhuld. In het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie lezen we: “Plotseling stond een Engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door de glorie des Heren zodat ze door grote vrees werden bevangen”. De kerstboom met zijn lichtjes verwijst ons naar het geboortefeest van Jezus, die in het Johannesevangelie genoemd wordt “het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld” (Johannes 1,9). Elk van ons wordt uitgenodigd om zijn licht toe te laten, in zijn licht te leven en zijn licht uit te dragen.


 


Zelfs de pakjes onder de kerstboom worden vernoemd in het zegeningsboek: “Een christelijke versiering van de boom kan ook ‘geschenken’ toevoegen: tot de geschenken die onder de kerstboom gelegd worden, behoort ook een gave voor de armen”.


 


In het zegeningsgebed dat de priester gebruikt wordt helemaal verwezen naar de vreugde die Kerstmis voor de gelovigen moet brengen en waarvan de kerstboom het symbool is. De priester bidt: “Wij bidden U, zegen deze kerstboom die vreugde zal brengen in het christelijke gezin. Laat deze uitbeelding van het mysterie van de menswording het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in allen de liefde doen toenemen.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be