Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309038 .

Woord van de Pastoor

Roze kazuifel - Gaudete - Laetare

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=oA0LbN-hXIk


 


De minst bekende van de liturgische kleuren is zeker de kleur roze. Naast wit, rood, groen en paars zijn er twee wat we noemen optionele kleuren: zwart en roze. Heel wat mensen kennen nog de zwarte kazuifels van weleer omdat die altijd werden gedragen bij de uitvaarten. Een roze kazuifel is voor de meeste mensen onbekend. In veel parochies ontbreekt ook een roze kazuifel omdat hij ook maar twee keer per jaar gedragen kan worden en omdat de aanschaf van een kazuifel ook niet altijd goedkoop is. Men is ook niet verplicht om de kleur roze te gebruiken en gemakkelijkshalve houdt men het in een aantal parochies daarom ook gewoon op paars wanneer de gelegenheid er is om roze te dragen. Sommigen vinden roze geen mooie kleur, sommige tinten roze zijn ook heel lelijk, net als sommige tinten paars. Anderen gniffelen omdat roze tegenwoordig de vrouwelijke kleur is of denken aan mensen die op een roze wolk leven of het leven teveel door een roze bril zien. Roze is, sinds de tweede wereldoorlog waarin de nazi’s roze driehoeken gebruikten om homoseksuelen aan te duiden, ook een beladen kleur.


 


En toch, ook al schaffen heel wat parochies om welke reden dan ook geen roze kazuifel aan: vanouds kan twee keer per jaar de kleur in de Kerk roze zijn. Dat roze was bedoeld als een verlichting van het harde paars wat eens werd gebruikt. Halfweg de advent en halfweg de vasten werd er een break ingevoerd, herkenbaar in de kleur en in de gezangen. Op de helft van de advent – de derde zondag van de advent -  en op de helft van de Veertigdagentijd – op de vierde zondag van de Veertigdagentijd kan dus een roze kazuifel worden gedragen. De symboliek daarvan is heel mooi. Het is een kleursignaal van de Kerk in het midden van de boetetijd dat het paars binnenkort wit zal worden. Het roze is een teken dat het wit van Kerstmis of Pasen al begint door te schijnen in het paars van de Advent of de Veertigdagentijd. De sfeer in die Missen is ook even anders als in de rest van de Veertigdagentijd of Advent. Die zondagen hebben een aparte naam. In de advent heet die zondag “Zondag Gaudete”,  verwijzend naar de beginzang van de Mis die begint met een zin uit de Brief van de Apostel Paulus aan de Filipenzen, hoofdstuk 4, vers 4. De apostel Paulus roept daar de christelijke gemeenschap op tot vreugde, vreugde om de verwachting, de Heer is komende. In het Latijn klinkt het begin van het gezang: “Gaudete in Domino semper.”. De hele zin klinkt in het Nederlands:  “Verheugt U in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u ! De Heer is nabij.”


In die Veertigdagentijd heet die zondag “Zondag Laetare”, ook verwijzend naar de beginwoorden van het begingezang van de Mis, de Introïtus:  "Laetare Jerusalem”, vertaald: “Verheug u, Jeruzalem ! Komt allen samen, die haar liefhebt ! Juicht van vreugde, allen die eens hebt getreurd ! Weest opgetogen en geniet van de overvloedige troost, die u geboden wordt”. (Jesaja 66).


 


In het derde weekend van de advent zullen we dus hier in onze kerken ook het roze kazuifel dragen. We zullen onze Missen beginnen met het lied uit Zingt Jubilate 119. Dat lied begint met de woorden: “Verblijdt u in de Heer te allen tijd! Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u! Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij, de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.” Heel mooi dat ook de liturgie niet alleen in haar teksten maar ook in haar kleur de aanwezigen bevraagt of het Kerstmis kan worden, of de Heer in de kribbe van ons hart kan komen. Het is een moment waarop iedereen zijn huis in kerstsfeer heeft gebracht, waarop de meeste kerstkaarten worden verstuurd en kerstinkopen worden gedaan. De liturgie vraagt in tekst en kleur of het Licht van Kerstmis ook in ons hart en leven kan schijnen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


OVER DE INVOERING VAN HET NIEUWE ONZE VADER:


IN HET NIEUWSBLAD: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161123_02587963


EDITIEPAJOT: http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/51673


OP RINGTV: http://www.ringtv.be/nieuws/galmaarden-klaar-voor-het-nieuwe-onze-vader