Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304311 .

Woord van de Pastoor

Scapulier

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=W5OYGe7KgL8


 


Bij huisbezoeken vertelden mij in de afgelopen tijd verschillende mensen dat ze trouw hun scapulier droegen. Een tijd geleden vroeg bij een doop een familie expliciet om het scapulier op te leggen aan de pasgedoopte. Toen ik dat in een vergadering vertelde, waren er verschillende mensen die het scapulier niet kenden. Een algemeen woordje uitleg dan maar.


 


De oorsprong van het scapulier gaat ver terug, tot in de dertiende eeuw. Moeder Maria verscheen in de nacht van 15 op 16 juli 1251 in Cambridge aan de heilige karmeliet Simon Stock, de eerste generale overste van de karmelietenorde, en gaf hem een kledingstuk, een bruin wollen scapulier en ze deed daarbij de belofte:  "Neem dit scapulier, het zal een teken van verlossing zijn, een bescherming in gevaar en een belofte van vrede. Al wie zal sterven, met dit habijt bekleed, zal gevrijwaard zijn voor het eeuwige vuur". De nieuwe geestelijke familie, de Karmelieten, begonnen dat kleed te dragen, gesterkt door de belofte van Moeder Maria dat ze beschermd zouden zijn tijdens het leven en in de dood.


 


Ook anderen wilden dat scapulier dragen om deel te krijgen aan de belofte die Maria had gedaan. Daarom kwam er een kleine variant, twee stukjes stof verbonden met koordjes. Op het ene stukje stof staat de afbeelding van het Heilig Hart van Jezus en op het andere stukje staat de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Die variant verwijst naar dat kleed wat Moeder Maria eens aan Simon Stock gaf en is al eeuwen populair onder de gelovigen. Het wordt met een klein ritueel door een priester opgelegd en door de gelovigen gedragen in dat vertrouwen dat Moeder Maria bijzonder beschermt in leven en sterven.


Er is bij het dragen van dat scapulier ook nog de oude belofte dat iemand uit het vagevuur zal bevrijd worden en de Hemel zal binnengaan op de eerste zaterdag na de dood. Om die genade te krijgen dient men naast het dragen van het scapulier de kuisheid te beleven volgens zijn eigen levensstaat en dagelijks het rozenhoedje te bidden of een goed werk te doen.


Wanneer het op een of andere manier niet mogelijk is om het stoffen scapulier te dragen, kan men ook de medaille dragen. Op de medaille staan dezelfde afbeeldingen als op het stoffen scapulier.


 


Niet alleen eenvoudige gelovigen hebben het scapulier gedragen maar ook Pausen droegen het. Paus Johannes Paulus II heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het scapulier trouw droeg als een teken van zijn vertrouwen op de voorspraak van Moeder Maria.


 


Is dat dragen van het scapulier nog wel iets van deze tijd, is het geen bijgeloof dat we door het dragen van een stukje stof of een medaille in de Hemel zullen komen ? Een terechte opmerking. Het gaat ook niet om het louter dragen van dat scapulier. Het dragen zal ons herinneren dat we een Moeder in de Hemel hebben, Jezus gaf op het Kruis Zijn moeder aan al zijn leerlingen toen Hij zei: “Ziedaar uw Moeder” en “Ziedaar uw Zoon”. Dat scapulier nodigt ons uit te leven uit de woorden van het Evangelie, het herinnert ons aan de woorden die Moeder Maria tot de bedienden zei op de bruiloft van Kana: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Daarom is het scapulier iets wat altijd actueel zal blijven, voor alle tijden en voor alle christenen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be