Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398634 .

Woord van de Pastoor

Theresia van Lisieux, leven uit de Liefde

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=qTHqlGq86IY


 


Bijna in elke Vlaamse kerk is er wel een beeld te vinden van de Heilige Theresia van het Kindje Jezus, we noemen ze wel eens Theresia van Lisieux of de kleine Theresia. Voor velen is die Heilige ook vandaag nog een grote voorspreekster bij de Heer. Wie was Theresia van Lisieux ? Bij enkele dingen van haar korte leven wil ik in dit woordje even stilstaan, dingen die ook voor ons belangrijk zijn.


 


Therese Martin werd geboren op 2 januari 1873 in het Franse Alencon. Haar ouders waren diepgelovige mensen, ze kreeg thuis het geloof mee. Men zegt dat ze heel vroom was maar ook dat ze koppig was, een sterke wilskracht had en een gevoel voor humor. Al jong voelt ze in haar hart dat God wil dat ze kloosterlinge wordt bij de karmelietessen. Er waren wat obstakels om op haar roeping in te gaan. Ze was 14 en wilde absoluut naar het klooster terwijl ze volgens alle regels toch echt te jong was. Ze ging zelfs tot bij de Paus om te mogen intreden. Uiteindelijk komt het toch goed en kan ze intreden. Dat is een eerste iets wat we van de Heilige Theresia mogen meenemen. Vraag je af wat God met je leven wil, wat is je roeping, wat is de weg die Hij van je verlangt en ga er voor, niet aarzelen maar doen!  Je bent een kind van God, je hebt een roeping, volg ze want dat maakt je uiteindelijk gelukkig.


 


Op haar 15de treedt ze in het klooster. Ze leeft daar haar leven als kloosterlinge, over haar leven is op zich niets bijzonders te vertellen, zegt men. Ze leefde haar leven als kloosterlinge, in diepe biddende verbondenheid met Jezus. De liefde was haar roeping, schrijft ze. Ze leeft daar in het klooster sterk verbonden in liefde met Jezus en vanuit die liefde bemint ze ook haar medezusters. Dat voorbeeld mogen we ook meenemen: welk je roeping ook is en wat je levensweg ook is, weet dat Jezus bij je is, weet Hem aan je zijde, weet dat Hij van je houdt. Wat je roeping ook is, probeer van de mensen op je levenspad te houden, “Bemin uw naaste als uzelf”, zie je medemensen als mensen die God op je pad heeft gezet om van te houden. Dat heeft Theresia tot een heilige gemaakt en dat kunnen we ook worden als we die weg bewandelen.


 


Ze is niet oud geworden. Ze overleed in de Karmel van Lisieux op 30 september 1897. Het leven heeft haar niet erg verwend. Ze was vier jaar toen haar moeder overleed, in haar jeugd is ze heel erg ziek geweest. In het klooster heeft ze tuberculose gekregen en ze was dus amper 24 jaar toen ze is overleden. In haar geschriften kunnen we lezen dat het ook voor haar niet altijd gemakkelijk was. Zoals velen die lijden, pijn hebben, tegenslag hebben, kende ze ook momenten van grote geloofstwijfel, geestelijke dorheid, voelde ze God soms niet. Ja, het zijn geen vreemde dingen wanneer het leven mensen slaat en beproeft. En toch ook in die momenten blijven vertrouwen op de Eeuwige Liefde van God, toch ook dan blijven geloven dat Hij er is en dat Hij van ons houdt en dat Zijn Liefde er ook dan is. Zo heeft Theresia het beleefd en zo mogen wij ook onze moeilijke en donkere levensmomenten beleven.


 


Theresia wist dat het sterven niet het einde van alles zou zijn. Ze beloofde dat ze vanuit de Hemel rozen zou laten regenen op aarde, na haar dood. Zo hebben veel mensen het aangevoeld: Theresia leeft dicht bij Jezus die ze zo heeft liefgehad en bij Hem spreekt ze ook ten beste voor hen die een beroep op haar doen. Velen hebben in de loop der jaren rozen, gebedsverhoringen gekregen van Theresia. Dat geloof mogen we ook hebben: het zal hier niet eindigen wanneer we sterven; we mogen thuiskomen bij Jezus en in liefde en gebed blijven we verbonden met onze dierbaren.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be